Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2022 12:44 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY - 2022 r.
17.02.2022 11:28 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE- Burmistrza Miasta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną - 2022 r.
13.05.2021 15:07 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY - 2021 r.
19.03.2021 12:38 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE- Burmistrza Miasta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną - 2021 r.
10.06.2020 10:51 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY - 2020 r.
10.06.2020 10:47 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE- Burmistrza Miasta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną - 2020 r.
27.05.2019 09:10 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY
15.05.2019 09:07 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE- Burmistrza Miasta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
09.04.2019 11:24 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE osoby zarządzającej gminną osobą prawną
29.01.2019 09:11 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY początek kadencji
15.01.2019 14:45 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH-początek VIII kadencji
11.10.2018 09:09 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY -2018 rok-zakończenie kadencji
08.10.2018 14:21 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH-2018 rok-zakończenie kadencji
28.05.2018 14:54 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH - 2018 rok
16.05.2018 08:53 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY -2018 ROK
04.10.2017 09:35 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY - W TRAKCIE 2017 R.
17.05.2017 13:04 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY -2016 ROK
17.05.2017 13:02 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH -2016 ROK