Arkadiusz Sip 21.03.2018 14:55

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2018

­

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2018

Zarządzenie nr  0050.41.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  3 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.42.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  9 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa -  Zdrój na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.43.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 marca  2018r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.44.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 marca  2018r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.45.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 marca  2018r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.46.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 marca  2018r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.47.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 marca  2018r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.48.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 marca  2018r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 marca  2018 r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.50.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 marca  2018 r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.51.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 marca  2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.52.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 marca  2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.53.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  16 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr 0050.54.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  16 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr 0050.55.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  16 marca 2018 r. w sprawie zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr 0050.56.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  16 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.57.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  20 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr 0050.58.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  20 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.59.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  21 marca 2018  r.  w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.60.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  21 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.61.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie nr  0050.62.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  27 marca 2018  r.  w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.63.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  27 marca 2018  r.  w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie Nr 005.64.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 marca  2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.65.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  27 marca 2018  r.  w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 0050.67.2018 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa – Zdrój   za 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.69.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 marca  2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych  za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.70.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 marca  2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych  za lokal mieszkalny


Zarządzenie Nr 0050.71.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 kwietnia  2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długorterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochropny  Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Zarządzenie Nr 0050.72.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 kwietnia  2018 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.73.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 kwietnia  2018 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr  0050.74.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa -  Zdrój na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.75.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 kwietnia  2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych  za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.76.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa -  Zdrój na 2018 rok

Zarządzenie nr  0050.77.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr  0050.78.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.79.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.80.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia  20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności  dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr  0050.81.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa -  Zdrój na 2018 rok

Zarządzenie nr  0050.82.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa -  Zdrój na 2018 rok

Zarządzenie nr  0050.83.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki Basenowi "Wodny Świat" Sp. z o.o.

Zarządzenie nr  0050.84.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr  0050.85.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  26 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z czynszu najmu za lokal użytkowy

Zarządzenie nr  0050.86.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr  0050.87.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  26 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego  wnioski nauczycieli o przyznanie  dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego

Zarządzenie Nr 0050.88.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia  26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności  p.o.dyrektora  Przedszkola im. Kubusia Puchatka  w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.89.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 kwietnia  2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.90.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 kwietnia  2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych  za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.91.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 kwietnia  2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.92.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 kwietnia  2018 r. zmieniające zarządzenie  nr 0050.18.2018 Bumistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 lutego 2018r.  sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.93.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa -  Zdrój na 2018 rok

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2018 14:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.12.2018 11:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.12.2018 11:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.12.2018 15:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.06.2018 12:43 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.05.2018 10:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.05.2018 09:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.05.2018 08:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.05.2018 08:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.05.2018 08:15 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.05.2018 08:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.05.2018 08:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.05.2018 07:56 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.05.2018 07:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.05.2018 11:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.05.2018 10:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.05.2018 10:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.05.2018 10:43 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.05.2018 10:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.05.2018 10:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.05.2018 10:26 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.05.2018 10:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.05.2018 10:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.05.2018 10:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.05.2018 09:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.05.2018 09:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.05.2018 09:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.04.2018 08:44 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.04.2018 14:56 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.04.2018 14:05 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
04.04.2018 14:02 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
04.04.2018 13:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.04.2018 13:19 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.04.2018 10:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.04.2018 09:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2018 11:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2018 11:20 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2018 11:15 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2018 11:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2018 11:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2018 10:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2018 10:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2018 10:44 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2018 10:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2018 10:36 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2018 10:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2018 10:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2018 10:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2018 10:15 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2018 10:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2018 10:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2018 10:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2018 09:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2018 09:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2018 09:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.03.2018 10:01 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
22.03.2018 08:24 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
21.03.2018 15:09 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
21.03.2018 14:55 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)