Marek Kot 31.10.2017 12:51

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - ZP.271.10.2017 z dnia 31-10-2017

­

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: ZP.271.10.2017

Kudowa-Zdrój, 31-10-2017 

Kudowa-Zdrój:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 602294-N-2017

Data: 17/10/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kudowa-Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 89071792900000, ul. ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 661 926, e-mail: kudowa@kudowa.pl, faks 748 661 351. Adres strony internetowej (url): www.kudowa.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest:
Data: 2017-10-27, godzina: 14:00
Po pierwszej zmianie: Data: 2017-11-08, godzina: 14:00


W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2017-11-09, godzina: 14:00

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.10.2017r

Burmistrz
Piotr Maziarz

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - ZP.271.10.2017 z dnia 31-10-2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2017 12:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.10.2017 12:51 Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)