Bernadeta Stasiak 31.01.2017 08:38

Zarządzenie nr 27/17

­

Zarządzenie Nr 27/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) i w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa –Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się roczny czynsz dzierżawny w wysokości 100,00 zł + VAT za dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Brzozowie, gmina Kudowa – Zdrój, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 280 (AM-15) o pow. 170 m2 z przeznaczeniem na zatoczkę postojową.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 27/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2017 08:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.12.2018 14:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
31.01.2017 08:38 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)