Administrator Systemu 05.01.2017 12:24

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2017

­

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2017

Zarządzenie Nr 1/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 stycznia  2017r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr 2/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 stycznia  2017r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki

Zarządzenie Nr 3/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 stycznia  2017r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 4/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 stycznia  2017r. w sprawie zmin w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 5/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 stycznia  2017r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 6/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 stycznia  2017r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 7/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 stycznia  2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 8/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 stycznia  2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 9/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 stycznia  2017r. w sprawie zmin w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 10/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 stycznia  2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 11/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 stycznia  2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 12/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 stycznia  2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 13/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 stycznia  2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 14/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 stycznia  2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 15/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 stycznia  2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 16/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 stycznia  2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziłania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 17/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 stycznia  2017r. w sprawie zmin w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 18/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 stycznia  2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia  rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 19/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 stycznia  2017r. zmianiające zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 stycznia w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 20/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 stycznia  2017r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 21/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 stycznia  2017r. w sprawie ustalenia wysokości należności za przejazd mężczyzn i kobiet wezwanych do stwienia się przez Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku podczas kwalifikacji wojskowej w 2017 roku

Zarządzenie Nr 22/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 stycznia  2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 23/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 stycznia  2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia  rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 24/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 stycznia  2017r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 25/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 stycznia  2017r. w sprawie ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 26/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 stycznia  2017r. w sprawie ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 27/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 stycznia  2017r. w sprawie ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 28/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 stycznia  2017r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 29/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 stycznia  2017r. w sprawie zmin w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 30/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 stycznia 2017 r.w sprawie  powołania dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu z/s w Kudowie-Zdroju


Zarządzenie Nr 31/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 lutego  2017r. w sprawie zmin w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 32/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 lutego  2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 33/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 lutego  2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 34/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 lutego  2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 35/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 lutego  2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 36/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 lutego  2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 37/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 lutego  2017r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 38/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 lutego  2017r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 39/17 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 9 lutego  2017 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie Nr 40/17 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie Nr 41/17 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 9 lutego  2017 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie Nr 42/17 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  9 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie Nr 43/17 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  14 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 44/17 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  14 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 45/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 lutego  2017r. w sprawie zmin w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 46/17 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  28 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.01.2017 12:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.12.2018 14:19 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.12.2018 13:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.12.2018 13:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.02.2018 12:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
25.01.2018 10:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.01.2018 14:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.03.2017 07:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.03.2017 09:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.03.2017 09:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.03.2017 08:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.03.2017 09:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.03.2017 08:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.03.2017 08:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2017 14:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.02.2017 12:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.02.2017 12:20 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.02.2017 12:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.02.2017 12:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.02.2017 11:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.02.2017 11:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.02.2017 11:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.02.2017 10:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.02.2017 10:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.02.2017 10:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.02.2017 10:15 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
02.02.2017 14:45 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
02.02.2017 14:44 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
31.01.2017 08:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
31.01.2017 08:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
31.01.2017 08:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
31.01.2017 08:31 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
31.01.2017 07:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.01.2017 13:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
25.01.2017 14:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
25.01.2017 14:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
25.01.2017 13:56 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
25.01.2017 13:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
25.01.2017 13:45 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.01.2017 12:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.01.2017 08:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.01.2017 08:11 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.01.2017 08:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.01.2017 07:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.01.2017 07:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.01.2017 11:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.01.2017 10:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.01.2017 08:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.01.2017 08:31 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.01.2017 08:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.01.2017 08:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.01.2017 07:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.01.2017 07:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.01.2017 12:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.01.2017 12:24 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)