Administrator Systemu 27.11.2008 15:24

Zarządzenie nr 137/07

­

Zarządzenie nr 137/07
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia 28 sierpnia 2007 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość bez zabudowań, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 222/16 (AM-9) o pow.2437m2, położoną przy ul. Zdrojowej w obrębie Stary Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój, księga wieczysta Kw. nr 59812 z przeznaczeniem pod zabudowę śródmiejską (usługi śródmiejskie, handel, gastronomia, biura, mieszkalnictwo), usługi zdrowia (szpitale, przychodnie, sanatoria), usługi turystyki (hotele), wymaga się organizacji wewnętrznego parkingu.


§2.


Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta Kudowy-Zdroju.


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.


Burmistrz

Czesław Kręcichwost

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 137/07
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2008 15:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.11.2008 16:24 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)