Administrator Systemu 27.11.2008 12:56

Zarządzenie nr 75/07

­

Zarządzenie nr 75/07
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia 04 maja 2007 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa - Zdrój.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Przeznacza się do sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość bez zabudowań, położoną w gminie Kudowa - Zdrój, obręb Stary Zdrój, działka nr 5/3 (AM-1) o pow.4953 m2, księga wieczysta Kw. nr 54966 z przeznaczeniem pod zieleń parkową, usługi zdrowia.


§2.


Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta Kudowy – Zdroju.


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 75/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2008 12:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.11.2008 13:56 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)