Marek Kot 15.06.2016 12:37

INFORMACJA o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - ZM.271.3.2016 z dnia 15-06-2016

­

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

 

Znak sprawy: ZM.271.3.2016

Kudowa -Zdrój, 15.06.2016 

 

INFORMACJA

o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w III kwartale 2016r” zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14-06-2016 pod numerem 85741-2016.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój,
prostuje oczywistą omyłkę pisarską 
w części I SIWZ pkt 15 (O
pis sposobu obliczenia ceny), ust.2 tiret 6
poprzez korektę błędnie wpisanego okresu tj.:

  • W specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest:
    „w okresie od 01-01-2016 do 30-06-2016”.
  • W specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinno być:

„w okresie od 01-07-2016 do 30-09-2016. „

 

 

Z up. Burmistrza

Sekretarz Gminy

mgr Barbara Kopeć

……………………………..
(kierownik zamawiającego)

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

 

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - ZM.271.3.2016 z dnia 15-06-2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.06.2016 12:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.06.2016 12:37 Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)