Administrator Systemu 28.03.2014 12:19

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ZP.271.6.2014

­
Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51


IFE/ZP.271.6.2014                               
Kudowa-Zdrój, 28-03-2014

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1,2  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. "Budowa układu komunikacyjnego dla terenów osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Buczka i al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju – etap II" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12-03-2014 pod numerem 51855-2014 wybrana została Oferta nr 3 firmy:

SKŁAD OPAŁOWY Obrót Metalami Żelaznymi
Irena Biernacik, ul. Fabryczna 12, 57-350 Kudowa-Zdrój.
Cena oferty: 125 900,00 zł brutto


UZASADNIENIE WYBORU:
W niniejszym postępowaniu ofertę złożyło 5 Wykonawców. Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. najniższa cena oferty, ww. oferta jako ważna uznana została za najkorzystniejszą.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Komentarz

­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ZP.271.6.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2014 12:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.03.2014 12:19 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)