Kinga Jabłońska 09.12.2013 12:49

Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

­

  

UCHWAŁA NR XXXVII/251/13

RADY MIEJSKIEJ W KUDOWIE - ZDROJU

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 10 ustawy

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r.

Nr 95, poz. 613 ze zm.), Rada Miejska w Kudowie – Zdroju uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych

 

1.

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

x

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

780,00 zł

b)

powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie

1.160,00 zł

c)

powyżej 7 ton t do 9 ton włącznie

1.260,00 zł

d)

powyżej 9 ton t a poniżej 12 ton

1.580,00 zł

2.

od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi oraz dopuszczalnej masie całkowitej:

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

a)

dwie osie

x

x

-

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton

2.100,00 zł

2.200,00 zł

-

równej lub wyższej niż 15 ton

2.200,00 zł

2.320,00 zł

b)

trzy osie

x

x

-

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton

2.320,00 zł

2.420,00 zł

-

równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton

2.420,00 zł

2.520,00 zł

-

równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton

2.520,00 zł

2.620,00 zł

-

równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony

2.620,00 zł

2.730,00 zł

-

równej lub wyższej niż 23 tony

2.730,00 zł

2.840,00 zł

c)

cztery osie i więcej

x

x

-

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton

2.620,00 zł

2.740,00 zł

-

równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton

2.740,00 zł

2.820,00 zł

-

równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton

2.820,00 zł

2.940,00 zł

-

równej lub wyższej niż 29 ton

2.940,00 zł

3.100,00 zł

3.

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

x

-

od 3,5 tony do 5,5 tony

1.470,00 zł

-

powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie

1.570,00 zł

-

powyżej 7 ton do 9 ton włącznie

1.680,00 zł

-

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1.780,00 zł

4.

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą w zależności od liczby osi oraz o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

a)

dwie osie

x

x

-

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton

1.780,00 zł

1.900,00 zł

-

równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton

1.900,00 zł

2.000,00 zł

-

równej lub wyższej niż 25 ton, do 36 ton włącznie

2.000,00 zł

2.100,00 zł

-

wyższej niż 36 ton

2.200,00 zł

2.420,00 zł

b)

trzy osie

x

x

-

równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton włącznie

1.900,00 zł

2.200,00 zł

-

wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 40 ton

2.740,00 zł

2.940,00 zł

-

równej lub wyższej niż 40 ton

2.940,00 zł

3.100,00 zł

5.

Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

x

a)

od 7 ton do 10 ton włącznie

1.370,00 zł

b)

powyżej 10 ton i poniżej 12 ton

1.580,00 zł

6.

od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą oraz w zależności od liczby osi, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

a)

jedna oś

x

x

-

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton

1.260,00 zł

1.360,00 zł

-

równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton

1.420,00 zł

1.470,00 zł

-

równej lub wyższej niż 25 ton

1.630,00 zł

1.680,00 zł

b)

dwie osie

x

x

-

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton

1.630,00 zł

1.680,00 zł

-

równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony

1.680,00 zł

1.730,00 zł

-

równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 36 ton

1.730,00 zł

1.840,00 zł

-

równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 38 ton

1.890,00 zł

2.000,00 zł

-

równej lub wyższej niż 38 ton

2.100,00 zł

2.300,00 zł

c)

trzy osie

x

x

-

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton

1.620,00 zł

1.840,00 zł

-

równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 38 ton

1.900,00 zł

2.000,00 zł

-

równej lub wyższej niż 38 ton

2.100,00 zł

2.300,00 zł

7.

Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

x

a)

do 15 miejsc

1.370,00 zł

b)

od 16 do 30 miejsc

1.790,00 zł

c)

powyżej 30 miejsc

2.210,00 zł

           

 

 

§ 2. Podatek od środków transportowych należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Gminy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIV/165/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia                    15 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Kinga Jabłońska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2013 12:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.12.2018 08:15 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
09.12.2013 13:21 Edycja dokumentu (Kinga Jabłońska)
09.12.2013 13:21 Dodano załącznik "Uzasadnienie" (Kinga Jabłońska)
09.12.2013 13:20 Edycja dokumentu (Kinga Jabłońska)
09.12.2013 13:18 Usunięto załącznik Uzasadnienie (Kinga Jabłońska)
09.12.2013 13:12 Edycja dokumentu (Kinga Jabłońska)
09.12.2013 13:08 Edycja dokumentu (Kinga Jabłońska)
09.12.2013 13:07 Edycja dokumentu (Kinga Jabłońska)
09.12.2013 13:07 Dodano załącznik "Uzasadnienie" (Kinga Jabłońska)
09.12.2013 13:06 Edycja dokumentu (Kinga Jabłońska)
09.12.2013 12:56 Usunięto załącznik Uzasadnienie (Kinga Jabłońska)
09.12.2013 12:49 Utworzenie dokumentu. (Kinga Jabłońska)