Administrator Systemu 31.03.2011 13:55

Studium

­
UCHWAŁA NR XIII/86/95
Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju
z dnia 29 września 1995r.

w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa Zdrój

Na podstawie art.   18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym  (Dz U.Nr 16 poz 95 za zm.) i art.   6 ust 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  Nr 89,  poz 415) Rada Miejska w Kudowie Zdroju uchwala co następuje:

§1

Uchwala się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określające politykę przestrzeną Miasta Kudowa Zdrój stanowiące załącznik nr.1 niniejszej uchwały.

§1

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kudowa Zdrój.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Deryło

Załączniki

  • 1. (pdf 1.52 MB)
  • 2. (pdf 2.49 MB)
  • 3. (pdf 2.49 MB)
  • 4. (pdf 2.07 MB)
  • 5. (pdf 2.2 MB)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Studium
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2011 13:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.03.2011 13:55 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)