Administrator Systemu 14.11.2008 21:59

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

­

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.30.2020 z dnia 23-12-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Kudowa-Zdrój, zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK oraz usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania.

Dokumentacja z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się na platformie zakupowej do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert pod niżej wskazanym linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/410091


OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.  IR.271.29.2020 z dnia 11-12-2020 r.
Kudowa-Zdrój: Przebudowa fragmentów ulicy Chrobrego-3 oraz ul. Brzozowie-2 w Kudowie-Zdroju.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.28.2020 z dnia 09-12-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Kudowa-Zdrój oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych i pojemników na psie odchody z terenu Gminy Kudowa-Zdrój.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.27.2020 z dnia 24-11-2020 r.
Kudowa-Zdrój: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój

 

GŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.26.2020 z dnia 12-11-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa fragmentu ulicy Słone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem w Kudowie –Zdroju – etap 2

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.  IR.271.25.2020 z dnia 02-11-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Przebudowa odcinków dróg ul. Kościelnej, ul. Sikorskiego oraz ul. Spacerowej w Gminie Kudowa-Zdrój

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.24.2020 z dnia 30-10-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Kudowa-Zdrój, zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK oraz usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania.

Dokumentacja z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się na platformie zakupowej do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert pod niżej wskazanym linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/391402

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.23.2020 z dnia 30-10-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa fragmentu ulicy Słone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem w Kudowie –Zdroju – etap 2

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IBWr/02/2020/GKZ z dnia 29-10-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KUDOWA-ZDRÓJ.

W imieniu Gminy Kudowa-Zdrój, który jest Zamawiającym, działa na podstawie art. 15 ust. 2,3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Pełnomocnik - Inter-Broker sp. z o.o.

  • Dokumentacja z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się na platformie zakupowej do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert pod niżej wskazanym linkiem:

https://interbroker.logintrade.net/zapytania_email,30062,2c9aabda8931c46b74753eb6dd9136dd.html

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.  IR.271.21.2020 z dnia 13-10-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych na terenie osiedla mieszkaniowego w ciągu ulicy Wrzosowej w Kudowie-Zdroju.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.20.2020 z dnia 12-10-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2020/2021

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowwlane.  IR.271.18.2020 z dnia 08-09-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Liliowej w Gminie Kudowa-Zdrój - etap 2.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.17.2020 z dnia 07-09-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla modernizacji dróg na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.16.2020 z dnia 04-08-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dróg przeznaczonych do realizacji w ramach Usuwania Klęsk Żywiołowych 2020

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.15.2020 z dnia 24-07-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Odbiór odpadów komunalnych wraz z doczyszczaniem odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na psie odchody z terenu gminy.

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.  IR.271.14.2020 z dnia 23-07-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Liliowej w Gminie Kudowa-Zdrój, realizowana w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawy.  IR.271.13.2020 z dnia 16-07-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa chemicznego i ekologicznego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla gminy Kudowa-Zdrój.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.12.2020 z dnia 14-07-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Odbiór odpadów komunalnych wraz z doczyszczaniem odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na psie odchody z terenu gminy.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.  IR.271.11.2020 z dnia 25-06-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Modernizacja poboczy wraz z remontem cząstkowym nawierzchni  drogi gminnej nr 119225D na ul. Jakubowice w Kudowie-Zdrój.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.10.2020 z dnia 10-06-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 18 mieszkań gminnych w ramach projektu: „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.

 

GŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.  IR.271.9.2020 z dnia 22-05-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Modernizacja poboczy fragmentu drogi - ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju

 

GŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawy.  IR.271.8.2020 z dnia 14-05-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.  IR.271.7.2020 z dnia 28-04-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Modernizacja nawierzchni dróg i poboczy na terenie Gminy Kudowa-Zdrój

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.  IR.271.6.2020 z dnia 22-04-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Przebudowa ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju

 

GŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.  IR.271.5.2020 z dnia 10-04-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Remonty nawierzchni dróg szutrowych na terenie Gminy Kudowa Zdrój w 2020 r.

 

GŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawy.  IR.271.4.2020 z dnia 20-03-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej

GŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.  IR.271.3.2020 z dnia 10-03-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2020 r. - etap I

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.  IR.271.2.2020 z dnia 06-03-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Kudowa-Zdrój 

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.  IR.271.1.2020 z dnia 21-02-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Kudowa Zdrój w 2020 r. - I  

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawy.  IR.271.26.2019 z dnia 19-11-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych do lokalu zlokalizowanego przy ul. Słone 33 m 3 w Kudowie-Zdroju.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.25.2019 z dnia 13-11-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Usługi. IR.271.24.2019 z dnia 12-11-2019 r.

Kudowa-Zdrój:  Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań polegających na przebudowie dróg gminnych w obrębie  ul. Kościelnej, ul. Słone i ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju.  

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Usługi. IR.271.23.2019 z dnia 04-11-2019r.
Kudowa-Zdrój:  UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KUDOWA-ZDRÓJ 

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Usługi. IR.271.22.2019 z dnia 30-10-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa ulicy Słone w Kudowie Zdroju - Etap I  

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. IR.271.21.2019 z dnia 23-10-2019r.
Kudowa-Zdrój: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.20.2019 z dnia 21-10-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie–Zdroju – etap I  

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Usługi. IR.271.19.2019 z dnia 18-10-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa ulicy Słone w Kudowie Zdroju - Etap I
 

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Usługi. IR.271.18.2019 z dnia 08-10-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2019/2020

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.17.2019 z dnia 21-08-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.15.2019 z dnia 26-07-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. IR.271.14.2019 z dnia 12-07-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Dowóz dzieci do szkół podstawowych oraz na zajęcia basenowe na terenie Gminy Kudowa-Zdrój od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawa. OSP.ZP.271.1.2019 z dnia 28-06-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Kudowie-Czermnej

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane nr 561633-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Budowa placu zabaw „Pogodny Zakątek” przy ul. Pogodnej w Kudowie-Zdroju 

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.12.2019 z dnia 04-06-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.11.2019 z dnia 28-05-2019r.
Kudowa-Zdrój: Budowa placu zabaw „Pogodny Zakątek” przy ul. Pogodnej w Kudowie-Zdroju

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.10.2019 z dnia 16-05-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.9.2019 z dnia 08-04-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Przebudowa ulic: Matejki, Słowackiego i Moniuszki w Kudowie-Zdroju

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. IR.271.8.2019 z dnia 02-04-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Wykonywanie usług polegających na kompleksowym pełnieniu nadzoru inwestorskiego w roku 2019 w gminie Kudowa-Zdrój

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.7.2019 z dnia 19-03-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Przebudowa ulic: Lubelskiej, Poznańskiej, Warszawskiej, Chopina i Kombatantów w Kudowie-Zdroju

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.6.2019 z dnia 18-03-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Przebudowa ulic: Matejki, Słowackiego i Moniuszki w Kudowie-Zdroju

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.5.2019 z dnia 05-03-2019r.
Kudowa-Zdrój: Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu singletrack na terenie gminy Kudowa-Zdrój

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU -  roboty budowlane. IR.271.4.2019 z dnia 26-02-2019r.
Kudowa-Zdrój: Przebudowa ulic: Matejki, Słowackiego i Moniuszki w Kudowie-Zdroju.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. IR.271.3.2019 z dnia 12-02-2019r.
Kudowa-Zdrój: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w 2019r.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.2.2019 z dnia 07-02-2019r.
Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu singletrack na terenie gminy Kudowa-Zdrój

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.1.2019 z dnia 14-01-2019r.
Kudowa-Zdrój: Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawy. ZP.271.7.2018 z dnia 21-12-2018r.
Kudowa-Zdrój: Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe dla Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2019 r.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZP.271.6.2018 z dnia 9-11-2018r.
Kudowa-Zdrój: Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III

 

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.5.2018 z dnia 22-10-2018r.
Kudowa-Zdrój: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZP.271.3.2018 z dnia 11-05-2018r.
Kudowa-Zdrój: Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III

  • Zamawiający informuje, że w postępowaniu ZP.271.3.2018 do upływu terminu składania ofert tj. do 28-05-2018 do godziny 13:00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZP.271.2.2018 z dnia 20-04-2018r.
Kudowa-Zdrój: Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZP.271.1.2018 z dnia 21-03-2018r.
Kudowa-Zdrój: Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.14.2017 z dnia 06-12-2017r.
Kudowa-Zdrój: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w 2018r.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.13.2017 z dnia 04-12-2017r.
Kudowa-Zdrój: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego oraz pożyczki długoterminowej dla Gminy Kudowa-Zdrój

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.11.2017 z dnia 20-10-2017r.
Kudowa-Zdrój: Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2017-2018

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.10.2017 z dnia 17-10-2017r.
Kudowa-Zdrój: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KUDOWA-ZDRÓJ
WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZP.271.9.2017 z dnia 11-10-2017r.
Kudowa-Zdrój: REMONT MURU OPOROWEGO STAWU ZDROJOWEGO W KUDOWIE-ZDROJU.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZP.271.8.2017 z dnia 20-09-2017r.
Kudowa-Zdrój: REMONT MURU OPOROWEGO STAWU ZDROJOWEGO W KUDOWIE-ZDROJU.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZP.271.7.2017 z dnia 31-08-2017r.
Kudowa-Zdrój: REMONT MURU OPOROWEGO STAWU ZDROJOWEGO W KUDOWIE-ZDROJU.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawy. ZP.271.6.2017 z dnia 08-08-2017r.
Kudowa-Zdrój: WYKONANIE I DOSTAWA MOBILNYCH MINIATUR PIJALNI ZDROJOWYCH.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZP.271.5.2017 z dnia 04-08-2017r.
Kudowa-Zdrój: WYKONANIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - TRZECH PLACÓW ZABAW NA TERENIE KUDOWY ZDRÓJ.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - usługi ZP.271.4.2017 z dnia 19-06-2017r.
Kudowa-Zdrój: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój, prowadzenie PSZOK oraz doczyszczanie selektywnie zebranych odpadów.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.3.2017 z dnia 16-06-2017r.
Kudowa-Zdrój: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w II półroczu 2017r.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZP.271.2.2017 z dnia 24-03-2017r.
Budowa ścieżki rowerowej na lewobrzeżnym odcinku ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej, remontem 2 obiektów mostowych w ramach projektu „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój.

 

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.1.2017 z dnia 06-03-2017r.

Kudowa-Zdrój: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w II kwartale 2017r.

 

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.9.2016 z dnia 15-12-2016r.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku żłobka i przedszkola w Kudowie-Zdroju oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.8.2016 z dnia 05-12-2016r.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w I kwartale 2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. ZP.271.8.2016 z dnia 13.12.2016

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.7.2016, z dnia 14-10-2016r

Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2016-2017

 


OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.6.2016, z dnia 27-07-2016r

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w IV kwartale 2016r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZP.721.5.2016 z dnia 27-07-2016r.

Przebudowa jezdni i chodnika w ciągu ul. Norwida i Szkolnej w Kudowie-Zdroju

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZM.721.4.2016 z dnia 14-06-2016.

Budowa układu komunikacyjnego dla terenów osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ul. M Buczka i al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju - etap 3

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZM.271.3.2016, z dnia 14-06-2016r

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w III kwartale 2016r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane, ZM.721.2.2016 z dnia 15-04-2016

Remont i przebudowa jezdni i chodnika dla pieszych oraz wykonanie zatoczek parkingowych w ciągu ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane ZM.721.1.2016 z dnia 06-04-2016

Kudowa-Zdrój: Remont ul.M.Buczka w Kudowie-Zdroju-etap 2

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi ZM.721.6.2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.

Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Kudowy-Zdroju w latach 2016 - 2017

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU usługi - ZM.271.5.2015 z dnia 08 grudnia 2015 r
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w I półroczu 2016r.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU usługi - ZM.271.4.2015

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 1 200 000,00 PLN dla Gminy Kudowa-Zdrój

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU -ZM.271.3.2015,

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kudowa-Zdrój

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - IFE/ZP/271.2.2015
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w II półroczu 2015r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - IFE/ZP.721.1.2015
Przebudowa ul. Kościelnej w Kudowie-Zdroju

 


OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawy - IFE/ZP.721.16.2014
Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2015 r.


OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi - IFE/ZP/271.15.2014
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w I półroczu 2015r.


Ogłoszenie o zamówieniu - IFE/ ZP.271.14.2014
Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonach 2014/2015 i 2015/2016

Ogłoszenie o zamówieniu - IFE/ZP.721.13.2014
Modernizacja ulic Kościuszki i Pstrążnej w KUDOWIE-ZDROJU od Przejścia Granicznego w Czermnej do Przejścia Granicznego w Pstrążnej - etap 2.2 i 3.1
Ogłoszenie o zamówieniu - IFE/ZP.721.12.2014
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju-etap II
Ogłoszenie o zamówieniu - IFE/ZP.721.11.2014
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego oraz kosiarki tylno-bocznej dla Gminy Kudowa-Zdrój

Ogłoszenie o zamówieniu - IFE/ZP.721.10.2014
Remont i modernizacja odcinka ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju

Ogłoszenie o zamówieniu - IFE/ZP.721.9.2014
Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska.

Ogłoszenia o zamówieniu - IFE/ZP/271.8.2014
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w 2014r.

Ogłoszenia o zamówieniu - IFE/ZP.721.7.2014
Zagospodarowanie terenów parkowych w Parku Zdrojowym w Kudowie - Zdroju

Ogłoszenia o zamówieniu - IFE/ZP.721.6.2014
Budowa układu komunikacyjnego dla terenów osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Buczka i al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju - etap II
 
Ogłoszenia o zamówieniu - IFE/ZP.721.5.2014
Nasadzenia zieleni parkowej w zakresie wykonania białego ogrodu oraz nasadzenia roślin wodnych
 
Ogłoszenia o zamówieniu - IFE/ZP.721.4.2014
Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska
 
Ogłoszenie o zamówieniu - IFE/ZP.721.3.2014
Modernizacja schodów, ścieżek spacerowych oraz altany na terenie zabytkowej Góry Parkowej i Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju
   
Ogłoszenie o zamówieniu - IFE/ZP.721.1.2014
Cięcia pielęgnacyjne drzewostanu na zabytkowej Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju
 

 

 

 

 

Komentarz

­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2008 21:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.12.2020 14:19 Edycja dokumentu (Marek Kot)
23.12.2020 12:52 Edycja dokumentu (Marek Kot)
18.12.2020 14:53 Edycja dokumentu (Marek Kot)
14.12.2020 15:05 Edycja dokumentu (Marek Kot)
11.12.2020 15:31 Edycja dokumentu (Marek Kot)
10.12.2020 14:59 Edycja dokumentu (Marek Kot)
09.12.2020 14:16 Edycja dokumentu (Marek Kot)
09.12.2020 09:46 Edycja dokumentu (Marek Kot)
02.12.2020 11:35 Edycja dokumentu (Marek Kot)
24.11.2020 15:35 Edycja dokumentu (Marek Kot)
20.11.2020 15:24 Edycja dokumentu (Marek Kot)
18.11.2020 15:41 Edycja dokumentu (Marek Kot)
18.11.2020 15:39 Edycja dokumentu (Marek Kot)
12.11.2020 12:29 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
12.11.2020 11:06 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
10.11.2020 11:28 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
09.11.2020 14:08 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
02.11.2020 14:41 Edycja dokumentu (Marek Kot)
30.10.2020 15:24 Edycja dokumentu (Marek Kot)
30.10.2020 15:22 Edycja dokumentu (Marek Kot)
30.10.2020 14:55 Edycja dokumentu (Marek Kot)
29.10.2020 15:27 Edycja dokumentu (Marek Kot)
28.10.2020 13:39 Edycja dokumentu (Marek Kot)
20.10.2020 14:18 Edycja dokumentu (Marek Kot)
13.10.2020 15:02 Edycja dokumentu (Marek Kot)
12.10.2020 15:24 Edycja dokumentu (Marek Kot)
23.09.2020 15:18 Edycja dokumentu (Marek Kot)
15.09.2020 15:04 Edycja dokumentu (Marek Kot)
08.09.2020 16:45 Edycja dokumentu (Marek Kot)
07.09.2020 13:39 Edycja dokumentu (Marek Kot)
12.08.2020 13:54 Edycja dokumentu (Marek Kot)
11.08.2020 14:24 Edycja dokumentu (Marek Kot)
04.08.2020 14:58 Edycja dokumentu (Marek Kot)
04.08.2020 14:18 Edycja dokumentu (Marek Kot)
03.08.2020 13:53 Edycja dokumentu (Marek Kot)
24.07.2020 13:51 Edycja dokumentu (Marek Kot)
24.07.2020 12:54 Edycja dokumentu (Marek Kot)
23.07.2020 09:20 Edycja dokumentu (Marek Kot)
23.07.2020 09:08 Edycja dokumentu (Marek Kot)
20.07.2020 11:40 Edycja dokumentu (Marek Kot)
16.07.2020 15:09 Edycja dokumentu (Marek Kot)
15.07.2020 15:22 Edycja dokumentu (Marek Kot)
14.07.2020 14:39 Edycja dokumentu (Marek Kot)
30.06.2020 15:06 Edycja dokumentu (Marek Kot)
25.06.2020 15:48 Edycja dokumentu (Marek Kot)
19.06.2020 15:09 Edycja dokumentu (Marek Kot)
10.06.2020 15:56 Edycja dokumentu (Marek Kot)
08.06.2020 15:11 Edycja dokumentu (Marek Kot)
08.06.2020 14:47 Edycja dokumentu (Marek Kot)
22.05.2020 15:11 Edycja dokumentu (Marek Kot)
22.05.2020 14:28 Edycja dokumentu (Marek Kot)
18.05.2020 11:32 Edycja dokumentu (Marek Kot)
14.05.2020 14:38 Edycja dokumentu (Marek Kot)
13.05.2020 14:42 Edycja dokumentu (Marek Kot)
07.05.2020 15:19 Edycja dokumentu (Marek Kot)
29.04.2020 14:51 Edycja dokumentu (Marek Kot)
28.04.2020 12:48 Edycja dokumentu (Marek Kot)
22.04.2020 13:22 Edycja dokumentu (Marek Kot)
15.04.2020 15:38 Edycja dokumentu (Marek Kot)
15.04.2020 15:30 Edycja dokumentu (Marek Kot)
15.04.2020 15:19 Edycja dokumentu (Marek Kot)
10.04.2020 11:04 Edycja dokumentu (Marek Kot)
30.03.2020 14:05 Edycja dokumentu (Marek Kot)
25.03.2020 13:56 Edycja dokumentu (Marek Kot)
24.03.2020 12:59 Edycja dokumentu (Marek Kot)
23.03.2020 13:58 Edycja dokumentu (Marek Kot)
20.03.2020 14:27 Edycja dokumentu (Marek Kot)
10.03.2020 14:59 Edycja dokumentu (Marek Kot)
09.03.2020 14:19 Edycja dokumentu (Marek Kot)
06.03.2020 15:43 Edycja dokumentu (Marek Kot)
21.02.2020 09:27 Edycja dokumentu (Marek Kot)
02.12.2019 15:06 Edycja dokumentu (Marek Kot)
02.12.2019 15:03 Edycja dokumentu (Marek Kot)
27.11.2019 15:05 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
22.11.2019 16:59 Edycja dokumentu (Marek Kot)
20.11.2019 14:25 Edycja dokumentu (Marek Kot)
19.11.2019 14:58 Edycja dokumentu (Marek Kot)
19.11.2019 12:52 Edycja dokumentu (Marek Kot)
14.11.2019 15:30 Edycja dokumentu (Marek Kot)
13.11.2019 15:20 Edycja dokumentu (Marek Kot)
13.11.2019 15:06 Edycja dokumentu (Marek Kot)
12.11.2019 16:05 Edycja dokumentu (Marek Kot)
07.11.2019 14:28 Edycja dokumentu (Marek Kot)
06.11.2019 14:36 Edycja dokumentu (Marek Kot)
04.11.2019 12:41 Edycja dokumentu (Marek Kot)
30.10.2019 14:34 Edycja dokumentu (Marek Kot)
29.10.2019 14:02 Edycja dokumentu (Marek Kot)
23.10.2019 15:08 Edycja dokumentu (Marek Kot)
21.10.2019 15:43 Edycja dokumentu (Marek Kot)
18.10.2019 12:22 Edycja dokumentu (Marek Kot)
16.10.2019 15:06 Edycja dokumentu (Marek Kot)
08.10.2019 14:52 Edycja dokumentu (Marek Kot)
05.09.2019 14:08 Edycja dokumentu (Marek Kot)
21.08.2019 14:32 Edycja dokumentu (Marek Kot)
26.07.2019 13:16 Edycja dokumentu (Marek Kot)
12.07.2019 17:06 Edycja dokumentu (Marek Kot)
12.07.2019 17:02 Edycja dokumentu (Marek Kot)
08.07.2019 14:18 Edycja dokumentu (Marek Kot)
02.07.2019 13:57 Edycja dokumentu (Marek Kot)
28.06.2019 15:38 Edycja dokumentu (Marek Kot)
24.06.2019 10:16 Edycja dokumentu (Marek Kot)
17.06.2019 17:52 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
17.06.2019 17:52 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
12.06.2019 15:01 Edycja dokumentu (Marek Kot)
04.06.2019 14:17 Edycja dokumentu (Marek Kot)
03.06.2019 14:57 Edycja dokumentu (Marek Kot)
28.05.2019 15:17 Edycja dokumentu (Marek Kot)
27.05.2019 15:48 Edycja dokumentu (Marek Kot)
17.05.2019 12:23 Edycja dokumentu (Marek Kot)
16.05.2019 14:37 Edycja dokumentu (Marek Kot)
23.04.2019 16:23 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
10.04.2019 14:47 Edycja dokumentu (Marek Kot)
08.04.2019 13:02 Edycja dokumentu (Marek Kot)
05.04.2019 14:51 Edycja dokumentu (Marek Kot)
02.04.2019 15:56 Edycja dokumentu (Marek Kot)
02.04.2019 15:36 Edycja dokumentu (Marek Kot)
02.04.2019 15:13 Edycja dokumentu (Marek Kot)
29.03.2019 14:44 Edycja dokumentu (Marek Kot)
21.03.2019 14:55 Edycja dokumentu (Marek Kot)
19.03.2019 15:35 Edycja dokumentu (Marek Kot)
18.03.2019 15:23 Edycja dokumentu (Marek Kot)
15.03.2019 14:21 Edycja dokumentu (Marek Kot)
05.03.2019 13:17 Edycja dokumentu (Marek Kot)
26.02.2019 16:20 Edycja dokumentu (Marek Kot)
22.02.2019 14:55 Edycja dokumentu (Marek Kot)
20.02.2019 14:17 Edycja dokumentu (Marek Kot)
12.02.2019 13:34 Edycja dokumentu (Marek Kot)
07.02.2019 13:54 Edycja dokumentu (Marek Kot)
05.02.2019 14:03 Edycja dokumentu (Marek Kot)
31.01.2019 14:46 Edycja dokumentu (Marek Kot)
30.01.2019 13:43 Edycja dokumentu (Marek Kot)
25.01.2019 15:00 Edycja dokumentu (Marek Kot)
14.01.2019 12:04 Edycja dokumentu (Marek Kot)
02.01.2019 14:40 Edycja dokumentu (Marek Kot)
21.12.2018 12:05 Edycja dokumentu (Marek Kot)
27.11.2018 15:10 Edycja dokumentu (Marek Kot)
27.11.2018 15:09 Edycja dokumentu (Marek Kot)
16.11.2018 14:15 Edycja dokumentu (Marek Kot)
09.11.2018 11:07 Edycja dokumentu (Marek Kot)
08.11.2018 13:24 Edycja dokumentu (Marek Kot)
29.10.2018 12:58 Edycja dokumentu (Marek Kot)
22.10.2018 13:44 Edycja dokumentu (Marek Kot)
28.05.2018 13:40 Edycja dokumentu (Marek Kot)
11.05.2018 14:02 Edycja dokumentu (Marek Kot)
07.05.2018 14:22 Edycja dokumentu (Marek Kot)
20.04.2018 11:06 Edycja dokumentu (Marek Kot)
09.04.2018 15:19 Edycja dokumentu (Marek Kot)
21.03.2018 14:02 Edycja dokumentu (Marek Kot)
14.12.2017 14:26 Edycja dokumentu (Marek Kot)
12.12.2017 14:00 Edycja dokumentu (Marek Kot)
08.12.2017 15:28 Edycja dokumentu (Marek Kot)
08.12.2017 09:20 Edycja dokumentu (Marek Kot)
06.12.2017 14:37 Edycja dokumentu (Marek Kot)
04.12.2017 15:25 Edycja dokumentu (Marek Kot)
09.11.2017 15:25 Edycja dokumentu (Marek Kot)
07.11.2017 14:17 Edycja dokumentu (Marek Kot)
31.10.2017 14:31 Edycja dokumentu (Marek Kot)
31.10.2017 13:22 Edycja dokumentu (Marek Kot)
30.10.2017 14:37 Edycja dokumentu (Marek Kot)
30.10.2017 11:15 Edycja dokumentu (Marek Kot)
25.10.2017 12:00 Edycja dokumentu (Marek Kot)
24.10.2017 15:22 Edycja dokumentu (Marek Kot)
24.10.2017 08:10 Edycja dokumentu (Marek Kot)
20.10.2017 14:59 Edycja dokumentu (Marek Kot)
17.10.2017 09:40 Edycja dokumentu (Marek Kot)
11.10.2017 15:41 Edycja dokumentu (Marek Kot)
06.10.2017 14:18 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
20.09.2017 15:27 Edycja dokumentu (Marek Kot)
18.09.2017 15:44 Edycja dokumentu (Marek Kot)
31.08.2017 13:42 Edycja dokumentu (Marek Kot)
29.08.2017 08:34 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.08.2017 08:33 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
24.08.2017 11:48 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
22.08.2017 08:41 Edycja dokumentu (Marek Kot)
08.08.2017 12:32 Edycja dokumentu (Marek Kot)
07.08.2017 14:55 Edycja dokumentu (Marek Kot)
07.08.2017 14:48 Edycja dokumentu (Marek Kot)
04.08.2017 13:19 Edycja dokumentu (Marek Kot)
04.08.2017 13:16 Edycja dokumentu (Marek Kot)
26.06.2017 14:42 Edycja dokumentu (Marek Kot)
19.06.2017 16:26 Edycja dokumentu (Marek Kot)
16.06.2017 16:59 Edycja dokumentu (Marek Kot)
10.04.2017 15:05 Edycja dokumentu (Marek Kot)
24.03.2017 14:29 Edycja dokumentu (Marek Kot)
14.03.2017 14:24 Edycja dokumentu (Marek Kot)
06.03.2017 15:01 Edycja dokumentu (Marek Kot)
23.12.2016 14:41 Edycja dokumentu (Marek Kot)
21.12.2016 16:05 Edycja dokumentu (Marek Kot)
15.12.2016 12:51 Edycja dokumentu (Marek Kot)
13.12.2016 13:56 Edycja dokumentu (Marek Kot)
05.12.2016 14:45 Edycja dokumentu (Marek Kot)
24.10.2016 14:33 Edycja dokumentu (Marek Kot)
17.10.2016 13:40 Edycja dokumentu (Marek Kot)
14.10.2016 14:29 Edycja dokumentu (Marek Kot)
14.10.2016 14:26 Edycja dokumentu (Marek Kot)
14.10.2016 14:22 Edycja dokumentu (Marek Kot)
14.10.2016 14:20 Edycja dokumentu (Marek Kot)
27.07.2016 11:32 Edycja dokumentu (Marek Kot)
27.07.2016 11:20 Edycja dokumentu (Marek Kot)
15.06.2016 12:46 Edycja dokumentu (Marek Kot)
15.06.2016 12:36 Edycja dokumentu (Marek Kot)
14.06.2016 15:38 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
14.06.2016 15:37 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
14.06.2016 15:08 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
14.06.2016 15:07 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
14.06.2016 15:05 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
15.04.2016 12:21 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
12.04.2016 10:48 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
12.04.2016 10:44 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
12.04.2016 10:27 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
12.04.2016 10:27 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
06.04.2016 15:11 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
06.04.2016 15:11 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
06.04.2016 15:09 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
06.04.2016 15:07 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
18.12.2015 13:01 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
15.12.2015 13:31 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
08.12.2015 15:02 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.11.2015 13:28 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.11.2015 13:27 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.11.2015 13:26 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.11.2015 13:12 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.11.2015 13:10 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
26.11.2015 11:08 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
26.11.2015 11:07 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
25.11.2015 10:15 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
25.11.2015 10:11 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
25.11.2015 10:03 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
25.11.2015 09:58 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
25.11.2015 09:39 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
24.11.2015 12:25 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
16.11.2015 14:13 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
16.11.2015 13:22 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
20.10.2015 15:35 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
20.10.2015 15:34 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
19.10.2015 12:49 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
16.10.2015 14:46 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
16.10.2015 14:45 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
09.10.2015 15:01 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
09.10.2015 14:39 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
09.10.2015 14:18 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.05.2015 15:12 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
17.03.2015 10:31 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
18.02.2015 10:14 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
16.02.2015 14:29 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
06.02.2015 12:20 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.12.2014 14:15 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
03.12.2014 14:57 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
01.12.2014 15:14 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
28.11.2014 15:36 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
14.10.2014 14:22 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
03.07.2014 14:19 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.06.2014 13:31 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
23.06.2014 14:42 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
23.06.2014 14:39 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
18.06.2014 15:04 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
10.06.2014 07:58 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
09.06.2014 15:57 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
30.05.2014 14:44 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
30.05.2014 14:39 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
26.05.2014 14:59 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
15.05.2014 13:38 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
03.04.2014 09:14 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
26.03.2014 12:13 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
21.03.2014 13:56 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
20.03.2014 13:40 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
13.03.2014 16:02 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
13.03.2014 12:53 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
12.03.2014 10:04 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
10.03.2014 14:34 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
07.03.2014 11:28 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
03.03.2014 13:07 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
17.02.2014 11:18 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
11.02.2014 14:21 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
31.01.2014 15:14 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
21.01.2014 10:00 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
15.01.2014 13:21 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
20.12.2013 14:34 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
20.12.2013 14:30 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
18.12.2013 13:47 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
16.12.2013 14:56 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
11.12.2013 13:28 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
05.12.2013 14:25 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
04.12.2013 13:08 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
03.12.2013 13:51 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
28.11.2013 13:32 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
26.11.2013 14:54 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
22.11.2013 14:04 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
22.11.2013 14:01 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
22.11.2013 13:32 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
19.11.2013 12:46 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
18.11.2013 13:49 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.10.2013 13:41 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
17.09.2013 14:22 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
09.09.2013 14:20 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
06.09.2013 15:09 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
04.09.2013 14:50 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
03.09.2013 10:19 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.08.2013 14:34 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
19.08.2013 13:26 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
26.07.2013 13:37 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
12.07.2013 11:10 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
05.07.2013 11:31 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
04.07.2013 14:56 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.06.2013 15:09 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
21.06.2013 12:44 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
21.06.2013 12:34 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
21.06.2013 12:31 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
17.06.2013 14:09 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
11.06.2013 11:28 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
03.06.2013 12:47 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
24.04.2013 14:45 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
22.04.2013 11:55 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
16.04.2013 13:30 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
09.04.2013 15:18 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
05.04.2013 15:34 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
22.02.2013 13:06 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
19.02.2013 14:15 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
18.02.2013 15:10 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
18.02.2013 14:23 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
18.02.2013 12:39 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
02.01.2013 15:11 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
18.12.2012 14:55 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.12.2012 15:31 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.12.2012 15:06 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
14.12.2012 12:00 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
14.12.2012 11:55 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
13.12.2012 14:08 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
12.12.2012 10:14 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
10.12.2012 14:06 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
10.12.2012 13:57 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
10.12.2012 10:53 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
06.12.2012 14:31 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
04.12.2012 14:29 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
19.11.2012 14:39 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
25.10.2012 11:49 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
19.10.2012 15:24 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.10.2012 13:32 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
15.10.2012 13:13 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
15.10.2012 13:08 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
11.10.2012 13:48 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
11.10.2012 13:46 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
02.10.2012 12:34 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
02.10.2012 12:33 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.07.2012 10:52 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.07.2012 10:51 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.06.2012 15:20 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.06.2012 14:59 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
28.06.2012 14:47 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
26.06.2012 13:31 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
25.06.2012 12:41 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
22.06.2012 14:35 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
13.06.2012 13:29 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
06.06.2012 14:10 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
05.06.2012 13:29 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
18.05.2012 14:39 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
06.04.2012 10:40 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
05.04.2012 14:35 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
03.04.2012 14:27 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
30.03.2012 13:31 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.03.2012 09:16 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
20.03.2012 14:44 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
20.03.2012 14:12 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
20.03.2012 13:24 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
16.03.2012 15:30 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
16.03.2012 14:51 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
15.03.2012 12:21 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
14.03.2012 11:48 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
13.02.2012 14:49 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
09.02.2012 15:06 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
03.02.2012 15:08 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
03.02.2012 15:05 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
16.01.2012 16:37 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
13.10.2011 11:05 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
13.10.2011 11:04 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
11.10.2011 13:44 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
06.10.2011 16:33 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
06.10.2011 15:52 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
30.09.2011 10:58 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.09.2011 14:58 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
06.09.2011 14:23 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
31.08.2011 13:16 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
24.08.2011 14:40 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
19.08.2011 11:07 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
18.08.2011 12:12 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
16.08.2011 12:44 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
16.08.2011 12:15 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
16.08.2011 11:46 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
03.08.2011 11:18 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
03.08.2011 11:15 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.07.2011 15:16 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
29.07.2011 15:12 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
29.07.2011 15:09 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
21.06.2011 13:20 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
13.06.2011 15:30 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
01.06.2011 13:30 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.04.2011 11:04 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
15.04.2011 13:43 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.03.2011 15:32 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
10.03.2011 14:08 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
10.03.2011 14:04 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
10.03.2011 13:37 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
08.03.2011 15:11 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
04.03.2011 15:49 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
04.03.2011 15:48 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
15.02.2011 12:16 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
04.02.2011 15:40 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
04.02.2011 15:39 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
02.02.2011 13:12 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
02.02.2011 12:51 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
31.01.2011 09:20 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
26.01.2011 14:24 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
25.01.2011 12:27 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
25.01.2011 12:26 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
14.12.2010 12:04 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
07.12.2010 10:19 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
07.12.2010 10:12 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
07.10.2010 11:20 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
01.09.2010 15:27 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
13.08.2010 14:54 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
13.08.2010 12:47 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
10.08.2010 10:18 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
09.08.2010 09:42 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
09.08.2010 09:42 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
05.08.2010 11:28 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
02.08.2010 14:37 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
30.07.2010 11:04 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
30.07.2010 10:57 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
28.07.2010 15:23 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
28.07.2010 14:36 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
26.07.2010 15:14 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
16.07.2010 15:20 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
02.07.2010 11:51 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
28.06.2010 12:43 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
24.06.2010 15:01 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
24.06.2010 12:57 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
22.06.2010 15:56 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
14.06.2010 13:02 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
01.06.2010 15:22 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
31.05.2010 11:26 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
25.05.2010 14:50 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
14.05.2010 14:45 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
28.04.2010 13:19 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
20.04.2010 14:49 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
19.04.2010 15:38 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
19.04.2010 10:15 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
16.04.2010 14:33 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
14.04.2010 08:39 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
09.04.2010 15:16 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
02.04.2010 14:39 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
22.03.2010 14:56 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
19.03.2010 13:23 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
18.03.2010 09:12 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.03.2010 13:47 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
24.02.2010 13:38 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
24.02.2010 13:35 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
02.02.2010 15:19 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.01.2010 11:46 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.01.2010 15:18 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
26.01.2010 15:43 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.12.2009 15:16 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
21.12.2009 14:25 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.12.2009 15:05 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
16.12.2009 15:07 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
10.12.2009 11:28 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
08.12.2009 14:50 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
03.12.2009 13:31 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
16.10.2009 15:24 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
28.09.2009 14:50 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
28.09.2009 14:49 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
23.09.2009 17:15 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
21.09.2009 15:31 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
11.09.2009 20:20 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
11.09.2009 20:18 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
03.09.2009 10:29 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
28.08.2009 18:29 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
28.08.2009 17:46 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
24.08.2009 11:46 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
19.08.2009 14:02 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
06.08.2009 15:36 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
06.08.2009 15:17 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
06.08.2009 13:41 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
05.08.2009 15:25 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
31.07.2009 13:42 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.07.2009 14:40 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
06.07.2009 11:07 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
03.07.2009 15:55 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
10.06.2009 15:02 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
10.06.2009 15:00 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
10.06.2009 15:00 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
07.05.2009 14:41 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
07.05.2009 13:02 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.04.2009 12:16 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.04.2009 12:14 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.04.2009 12:09 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
31.03.2009 18:11 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.03.2009 16:29 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
26.03.2009 14:31 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
26.03.2009 10:29 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
14.11.2008 13:59 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)