Administrator Systemu 12.11.2008 13:56

Budżet Gminy

­

Budżet 2023

Budżet 2022

 

Budżet 2021

Budżet 2020

Budżet 2019

 

Budżet 2018

 

Budżet 2017

 

 

Budżet 2016

Uchwala nr III/154/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 12 czerwca 2017 r,
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój za 2016 rok.

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/17 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/205/17 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kudowa – Zdrój za 2016 rok​

 

Informacja kwartalna IV kw.2016

 

Uchwała Nr III/100/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z dnia 19 kwietnia 2017 r.w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdroju sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2016 rok.

 

Zarządzenie 80/17
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca  2017 r. w sprawie  ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2016 r.

Sprawozdania budżetowe Gminy Kudowa-Zdrój za IV kw. 2016 r.

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA OKRES OD 01.01.2016 DO DNIA 30.09.2016

Sprawozdania budżetowe Gminy Kudowa-Zdrój za III kw. 2016 r.

Uchwała nr XXVI/149/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2016 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa –Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

Zarządzenie 162/16 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 16 sierpnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa –Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

Uchwała Nr III/167/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z dnia 6 września 2016r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdroju informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

 

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA OKRES OD 01.01.2016 DO DNIA 30.06.2016

Sprawozdania budżetowe Gminy Kudowa-Zdrój za II kw. 2016 r.

Sprawozdania budżetowe Gminy Kudowa-Zdrój za I kw. 2016 r.

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA OKRES OD 01.01.2016 DO DNIA 31.03.2016

Uchwała Nr III/40/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21/01/016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwotydługu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju Nr XVI/79/15 z 30/12/2015 r, w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój oraz uchwale Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju Nr XVI/80/15 z 30/12/2015 r w sprawie budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na 2016 r.

 

Uchwała nr XVI/79/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.

 

UCHWAŁA Nr XVI/80/15 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok

 

Uchwała Nr III/298/2015

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.

 

Uchwała Nr III/299/2015

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Kudowa-Zdrój przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 276/15

Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa – Zdrój

 

Budżet 2015

Uchwała nr XXII/30/16
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2015 rok.

Uchwała nr XXII/131/16
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała nr III/143/2016
RIO z dnia 18 czerwca 2016 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój za 2015 rok.

Informacja kwartalna IV kw.2015

Uchwała Nr III/92/2016

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie opinii o przedłożonycm przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2015 rok.

Zarządzenie 75/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca  2016 r. w sprawie  ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2015 r.

 

Sprawozdania budżetowe Gminy Kudowa-Zdrój za IV kwartał 2015 r.

 

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA OKRES OD 01.01.2015 DO DNIA 30.09.2015

 

Sprawozdania budżetowe Gminy Kudowa-Zdrój za III kwartał 2015 r.

 

Zarządzenie 190/15 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa –Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Uchwała RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015

 
 
 
 
Uchwała nr III/6/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok.
 
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.

Uchwała Nr III/29/2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady miejskiej Kudowy-Zdroju Nr III/5/14 z 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój oraz uchwale Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju Nr III/6/14 z 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok.

Uchwała Nr III/268/2014
RIO z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015
 
 Uchwała Nr III/267/2014
RIO z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

Zarządzenie nr 312/14
Burmistrza Miasta w Kudowie-Zdroju z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie:  projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój  na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.


Budżet 2014
 

Uchwała nr IX/43/15
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2014 rok.

Uchwała nr IX/44/15
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała nr III/119/2015
RIO z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój za 2014 rok.
 

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA OKRES OD 01.01.2014 DO DNIA 31.12.2014

Uchwała RIO o wykonaniu budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 73/15 BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
 
Sprawozdania budżetowe Gminy Kudowa-Zdrój za IV kwartał 2014 r.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kudowa-Zdrój
za okres od 01.01.2014 do dnia 30.09.2014


Sprawozdania budżetowe Gminy Kudowa-Zdrój za III kwartał 2014 r.

Uchwała Nr III/182/2014

RIO w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

Zarządzenie Nr 207/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA OKRES OD 01.01.2014 DO DNIA 30.06.2014

Sprawozdania budżetowe Gminy Kudowa-Zdrój za II kwartał 2014 r.

Sprawozdania budżetowe Gminy Kudowa-Zdrój za I kwartał 2014 r.
 
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ ZA OKRES OS 01.01.2014 DO DNIA 31.03.2014

Uchwała Nr III/31/2014

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr III/30/2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2014 r.

Uchwała nr XXXVIII/270/13
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXVIII/271/13
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014

Uchwała III/208/2013
RIO z dnia 26.11.2013 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kudowa-Zdrój przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Uchwała III/207/2013
RIO z dnia 26.11.2013 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.

Uchwała III/206/2013
RIO z dnia 26.11.2013 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie nr 280/13
Burmistrza Miasta w Kudowie-Zdroju z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie:  projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój  na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.

Zarządzenie 191/13 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie: założeń do projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2014 r.

Budżet 2013


KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA OKRES OD 01.01.2013 DO DNIA 31.12.2013

Uchwała RIO o wykonaniu budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 90/14
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA ZDRÓJ z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2013 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia
komunalnego.


Uchwała nr XXXVIII/272/13
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  30 grudnia 2013 roku w sprawie: wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.

Informacja z wyboru agenta emisji obligacji komunalnych gminy Kudowa-Zdrój

Kwartalna informacja o wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013

Zarządzenie 187 /13 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 sierpnia 2013 roku.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.
   
Uchwała Nr III/29/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2013 r.
w sprawie opinii o prawidłowościach planowanej kwoty długu w uchwale Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju Nr XXVI/188/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój oraz uchwale Nr XXVI/189/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok.

Uchwała Nr III/28/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2013 r.
w sprawie o możliwości sfinansowania deficytu gminy Kudowa-Zdrój przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju Nr XXVI/189/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok.

Uchwała nr XXVI/189/12
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok.

Uchwała Nr III/252/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.
 
Uchwała Nr III/251/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kudowa-Zdrój przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.
 
Uchwała Nr III/250/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdój projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.
 
Zarządzenie nr 239/12
w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

Budżet 2012

 Uchwała nr III/147/2012

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 września 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Kudowy-Zdroju informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.
 
Zarządzenie 190/12
w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2012

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2012 roku.

Uchwała Nr III/29/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 26 stycznia 2012 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowej kwoty długu przyjętej w uchwale Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju Nr XVI/100/11 z 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój oraz w uchwale Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XVI/101/11 z 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok.

Uchwała Nr III/28/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 26 stycznia 2012 roku
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XVI/101/11 z 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok.

Uchwała nr XVI/101/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok.

Uchwała nr XVI/100/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.
 

 Uchwała Nr III/226/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na rok 2012


Budżet 2011
 

Uchwała Nr III/77/2012 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2011 rok.

Zarządzenie 88/12 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2011 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2011 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2011 r.

Zarządzenie nr III/165/2011

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 5 września 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

Zarządzenie  156/11
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 sierpnia  2011 roku. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu w uchwale Rady Miejskiej Kudowy Zdroju nr IV/10/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku w spawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Kudowy Zdroju nr IV/10/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku w spawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Kudowa-Zdrój przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2011r.


Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

Budżet 2010

 

Uchwała Nr III/91/2011
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2011 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2010 rok.

Zarządzenie 71/11 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2010 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2010

Uchwała Nr III/116/2010
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 7 września 2010 roku

w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Kudowy- Zdroju informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kudowa-Zdrój za okres od 01.01.2010 do dnia 30.06.2010


Zarządzenie nr 152/10
w sprawie:  przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2010

UCHWAŁA NR XLIX/337/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29  grudnia 2009 roku w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

Zarządzenie Nr 231/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 listopada 2009 roku
w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

Uchwała nr III/222/2009
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2009 roku.
w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu gminy Kudowa-Zdrój.

Uchwała nr III/221/2009
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2009 roku.
w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju projekcie budżetu na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Budżet 2009


Zarządzenie Nr 59/10
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2009 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kudowa-Zdrój za III kwartał 2009r.

Zarządzenie 163/09
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 sierpnia 2009 roku.
w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury z I półrocze 2009 r.

 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kudowa-Zdrój za okres od 01.01.2009 do dnia 30.06.2009 (II kwartał)

 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kudowa-Zdrój za okres od 01.01.2009 do dnia 31.03.2009 (I kwartał)

 Uchwała nr XXXI/216/08

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok.

 Zarządzenie nr 220/08 Burmistrza

Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie: projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok.

 Uchwały nr III-224/08 i nr III-225/08 - plik w formacie pdf

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2008 roku
w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju projekcie budżetu na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz w sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 prognozy kwoty długu gminy Kudowa-Zdrój.

Zarządzenie nr 164/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2008 roku
w sprawie: założeń do projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok.

Budżet 2008

 
Zarządzenie nr 53/09
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 marca  2009 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2008 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury.
 
 

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 sierpnia 2008 roku
w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 r.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kudowa-Zdrój
za II kwartał 2008 roku.


Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kudowa-Zdrój
za I kwartał 2008.doc


Uchwała Nr XVIII/114/07
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok.

Zarządzenie nr 175/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 15 listopada 2007 roku
w sprawie: projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok.

Uchwała Nr III-236/2007.pdf
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2007 roku
w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój projekcie budżetu na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Uchwala Nr III-237/07.pdf
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok prognozy kwoty długu gminy Kudowa Zdrój.

Zarządzenie nr 60/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2007 rok oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Uchwała Nr III-75/08.pdf
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Uchwała Nr III-76/08.pdf
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2008 roku o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój.

Komentarz

­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Budżet Gminy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.11.2008 13:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.09.2022 09:59 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
02.09.2022 12:12 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
02.09.2022 11:02 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.09.2022 10:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
26.07.2022 14:02 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
25.07.2022 14:26 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
06.07.2022 09:24 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
29.06.2022 11:39 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
09.06.2022 09:34 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
24.05.2022 11:19 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
24.05.2022 07:42 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
23.05.2022 07:58 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
23.05.2022 07:57 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
06.05.2022 11:29 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
04.05.2022 10:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.05.2022 10:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.03.2022 11:36 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
14.02.2022 12:17 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
07.02.2022 11:08 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.02.2022 11:02 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.02.2022 10:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.02.2022 10:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.02.2022 10:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.12.2021 09:14 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
15.11.2021 18:00 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
28.10.2021 14:43 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
04.10.2021 13:14 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
09.09.2021 09:08 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
09.09.2021 09:07 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
02.09.2021 13:38 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
16.08.2021 14:23 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
26.07.2021 10:23 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
22.06.2021 08:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.06.2021 08:19 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.06.2021 14:39 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
27.05.2021 13:12 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
26.05.2021 13:02 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
05.05.2021 13:00 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
30.04.2021 15:11 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
06.04.2021 12:02 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.03.2021 10:23 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
25.02.2021 14:16 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
18.12.2020 14:08 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
18.12.2020 14:06 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
18.11.2020 10:56 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
06.11.2020 10:25 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
29.10.2020 15:30 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
29.10.2020 15:29 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
29.10.2020 15:24 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
06.10.2020 11:05 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
08.09.2020 07:57 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
08.09.2020 07:55 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
04.08.2020 13:30 Edycja dokumentu (Janusz Engel)
07.07.2020 09:23 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
07.07.2020 09:18 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
03.06.2020 12:05 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
02.06.2020 10:44 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
22.05.2020 14:26 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
14.05.2020 15:05 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
14.05.2020 14:59 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
22.04.2020 10:31 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
22.04.2020 10:26 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
22.04.2020 10:25 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
08.04.2020 11:39 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
25.02.2020 07:58 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
05.02.2020 13:11 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
16.01.2020 13:37 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
23.12.2019 14:24 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
15.11.2019 15:20 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
05.11.2019 08:46 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
31.10.2019 13:06 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
25.10.2019 09:34 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
11.10.2019 15:19 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
12.09.2019 12:43 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
12.09.2019 12:41 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
02.09.2019 11:15 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
26.07.2019 08:16 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
22.07.2019 09:10 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
04.07.2019 13:33 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
28.05.2019 09:08 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
17.05.2019 12:59 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.05.2019 12:59 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
07.05.2019 11:30 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
06.05.2019 10:59 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
25.04.2019 12:27 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
03.04.2019 14:08 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
19.02.2019 14:34 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
07.02.2019 13:50 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
06.02.2019 10:18 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
02.01.2019 15:20 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
16.11.2018 13:23 Edycja dokumentu (Janusz Engel)
31.10.2018 10:41 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
29.10.2018 09:28 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
29.10.2018 09:27 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
08.10.2018 13:09 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
04.09.2018 15:07 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
30.07.2018 13:47 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
23.07.2018 10:18 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
18.05.2018 15:14 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
02.05.2018 13:08 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
27.04.2018 13:05 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
24.04.2018 09:34 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
04.04.2018 14:06 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
07.03.2018 12:35 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
07.03.2018 12:33 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
07.03.2018 12:32 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
07.03.2018 12:31 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
29.01.2018 11:53 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.01.2018 11:51 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.01.2018 11:49 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
21.12.2017 09:32 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.11.2017 13:17 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.11.2017 13:13 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.11.2017 13:08 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.11.2017 13:06 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.11.2017 13:03 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
21.11.2017 14:09 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
16.11.2017 12:23 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
30.10.2017 11:53 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
30.10.2017 08:42 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
01.09.2017 13:15 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
01.09.2017 13:14 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
28.07.2017 08:04 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
24.07.2017 14:27 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
22.06.2017 12:11 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
22.06.2017 12:09 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
22.06.2017 09:58 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
31.05.2017 14:57 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
31.05.2017 14:56 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
11.05.2017 14:01 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
05.05.2017 09:30 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
25.04.2017 12:13 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
11.04.2017 08:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.04.2017 08:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.02.2017 14:45 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
02.02.2017 15:14 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
19.12.2016 14:19 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
13.12.2016 07:56 Edycja dokumentu (Wojciech Sołtysik)
13.12.2016 07:56 Edycja dokumentu (Wojciech Sołtysik)
13.12.2016 07:55 Edycja dokumentu (Wojciech Sołtysik)
18.11.2016 09:11 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.11.2016 13:38 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.11.2016 13:36 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.11.2016 13:35 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.11.2016 13:19 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
24.10.2016 14:06 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
24.10.2016 11:37 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
24.10.2016 11:36 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
03.10.2016 10:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.09.2016 09:07 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
14.09.2016 09:07 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
16.08.2016 13:43 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.08.2016 13:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.08.2016 13:32 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.07.2016 12:10 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
28.06.2016 13:42 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
31.05.2016 12:10 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
11.05.2016 15:02 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
11.05.2016 15:01 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
11.05.2016 15:00 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
11.05.2016 14:56 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.04.2016 11:59 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.04.2016 11:39 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
01.04.2016 11:03 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
15.03.2016 15:03 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
15.03.2016 15:02 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.01.2016 12:10 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.01.2016 12:09 Dodano załącznik "Uchwała nr III-40-2016 RIO.pdf" (Administrator Systemu)
20.01.2016 11:18 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
20.01.2016 11:16 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
20.01.2016 10:17 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
20.01.2016 10:15 Dodano załącznik "Uchwala-III-298-2015.pdf" (Administrator Systemu)
20.01.2016 10:15 Dodano załącznik "Uchwala-III-299-2015.pdf" (Administrator Systemu)
20.01.2016 10:12 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
04.12.2015 09:20 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.11.2015 09:24 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.11.2015 09:17 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
28.10.2015 08:13 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
22.10.2015 12:41 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
13.10.2015 09:07 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
09.09.2015 08:37 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
28.07.2015 08:54 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
27.07.2015 15:21 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
23.07.2015 10:00 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
23.07.2015 09:59 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
02.07.2015 09:05 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
02.07.2015 08:59 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
10.06.2015 11:07 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
10.06.2015 11:05 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
22.05.2015 12:50 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
22.05.2015 12:49 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
04.05.2015 14:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.04.2015 11:29 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
09.04.2015 13:20 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
30.03.2015 08:25 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
06.03.2015 12:24 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
16.12.2014 11:07 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
19.11.2014 14:47 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.10.2014 13:25 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
23.10.2014 10:43 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
15.09.2014 14:14 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
15.09.2014 14:13 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
09.09.2014 13:24 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
31.07.2014 13:48 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
23.07.2014 13:34 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
30.05.2014 15:41 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
09.05.2014 09:38 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
08.05.2014 09:24 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
30.04.2014 13:19 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
09.04.2014 10:24 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
09.04.2014 10:21 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
24.01.2014 12:04 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
08.01.2014 08:28 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
03.01.2014 09:00 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
03.01.2014 08:57 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
03.01.2014 07:35 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
02.01.2014 14:17 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
20.12.2013 12:59 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
02.12.2013 14:27 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
18.11.2013 11:57 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
04.11.2013 09:12 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
12.09.2013 08:14 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
30.08.2013 11:00 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
30.07.2013 12:38 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.05.2013 10:15 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
06.05.2013 08:43 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
30.04.2013 14:28 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
12.04.2013 14:44 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
30.01.2013 13:48 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
15.01.2013 09:41 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.12.2012 11:36 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
12.12.2012 11:30 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.11.2012 09:42 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
30.10.2012 07:39 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
03.10.2012 14:44 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
28.08.2012 14:10 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
28.08.2012 14:09 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
21.08.2012 08:23 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
01.08.2012 08:31 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.07.2012 07:43 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
31.05.2012 10:43 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
07.05.2012 08:56 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
26.04.2012 09:20 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
26.04.2012 09:19 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
10.02.2012 07:33 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
20.01.2012 09:39 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
05.12.2011 13:48 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
28.11.2011 17:25 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
28.11.2011 17:22 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
24.10.2011 11:05 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
14.09.2011 07:48 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.08.2011 15:13 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.07.2011 15:20 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
23.05.2011 11:47 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
09.05.2011 13:41 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.04.2011 11:17 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
07.04.2011 10:05 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.02.2011 09:57 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.12.2010 12:03 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.11.2010 15:28 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.11.2010 15:15 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.11.2010 15:09 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
15.09.2010 13:19 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
15.09.2010 13:17 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
15.09.2010 13:17 Usunięto załącznik Uchwała Nr III/116/2010 (Administrator Systemu)
15.09.2010 13:16 Dodano załącznik "Uchwała Nr III/116/2010" (Administrator Systemu)
15.09.2010 13:14 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
15.09.2010 13:13 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
25.08.2010 09:47 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
23.08.2010 07:56 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
04.05.2010 12:26 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
04.05.2010 12:18 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
31.03.2010 12:30 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
23.12.2009 09:54 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
23.12.2009 09:23 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
03.11.2009 11:34 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
25.08.2009 10:20 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
20.08.2009 13:19 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.05.2009 09:59 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
15.04.2009 10:41 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.03.2009 10:06 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.03.2009 09:47 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
27.03.2009 09:32 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
12.11.2008 10:56 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)