Bernadeta Stasiak 25.11.2021 12:25

Zarządzenie nr 0050.201.2021

­

Zarządzenie Nr 0050.201.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 25   listopada 2021 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) i w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

1.    Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 9 obręb Nowy Zdrój, nieruchomość położoną w Kudowie-Zdroju w obrębie Nowy Zdrój (AM-1), oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 8 o łącznej powierzchni 149 m2, z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
2.    Ustala się stawkę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu określonego w § 1 pkt 1 w wysokości 86,42 zł + VAT.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

                   

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.201.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.11.2021 12:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.11.2021 12:25 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)