Bernadeta Stasiak 14.10.2009 10:14

Zarządzenie nr 210/09

­

 

Zarządzenie Nr 210/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia 9 października 2009 roku

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z Uchwałą  Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 29 listopada 2007 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103), Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się roczny czynsz dzierżawny w wysokości 50,00 zł (słownie; pięćdziesiąt złotych 00/100) za dzierżawę 1 m2 nw. gruntów  przeznaczonych na umieszczenie kontenerów na odzież używaną, położonych w Kudowie - Zdroju:
1) obręb Nowy Zdrój, część działki nr 340/8 o powierzchni 1,00 m2,
2) obręb Słone, część działki nr 182/28 o powierzchni 1,00 m2,
3) obręb Zakrze, część działki nr 425/6 o powierzchni 1,00 m2,
4) obręb Zakrze, część działki nr 339/68 o powierzchni 1,00 m2,
5) obręb Zakrze, część działki nr 298 o powierzchni 1,00 m2,
6) obręb Zakrze, część działki nr 146/2 o powierzchni 1,00 m2.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 210/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.10.2009 10:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.10.2009 10:14 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)