Bernadeta Stasiak 06.10.2021 08:53

Zarządzenie nr 0050.173.2021

­

Zarządzenie Nr 0050.173.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), § 8 ust. 1 uchwały XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów –   zmniejszenie o 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków –   zmniejszenie o 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.    Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2021 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody         59.703.196,93 zł      
        w tym dochody majątkowe                         9.911.833,11 zł
                     dochody bieżące                            49.791.363,82 zł
2.     wydatki         64.168.908,16 zł
        w tym wydatki majątkowe                 15.308.453,79 zł
                     wydatki bieżące                     48.860.454,37 zł    
3.    deficyt  budżetu    4.465.711,23 zł      

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.173.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.10.2021 08:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.10.2021 08:53 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)