Arkadiusz Sip 05.10.2021 14:13

I N F O R M A C J A-wykaz dot. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, w Kudowie-Zdroju: ul. 1 Maja 11A/8, ul. 1 Maja 11A/11

­

Kudowa-Zdrój 05.10.2021 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

Działając na  podstawie art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój uprzejmie informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Urzędu Miasta w  Kudowie-Zdroju przy  ul. Zdrojowej 24, opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz  w  prasie lokalnej wykaz dot. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, w Kudowie-Zdroju:

 

  1. ul. 1 Maja 11A/8
  2. ul. 1 Maja 11A/11

 

         Ww. wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  05.10.2021 r. do 27.10.2021 r.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa  18.11.2021 r.

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:I N F O R M A C J A-wykaz dot. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, w Kudowie-Zdroju: ul. 1 Maja 11A/8, ul. 1 Maja 11A/11
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.10.2021 14:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.10.2021 14:13 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)