Bernadeta Stasiak 05.10.2021 12:11

Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 24/2 obręb Bukowina

­

        Kudowa-Zdrój 05.10.2021 r.

 

I N F O R M A C J A

    Działając   na  podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój uprzejmie informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Urzędu Miasta w  Kudowie-Zdroju przy  ul. Zdrojowej 24, opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz  w  prasie lokalnej wykaz dot.  sprzedaży  w drodze  przetargu  ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 24/2  (AM-2), o pow. 6334 m2, księga wieczysta nr SW1K/00082868/9 położonej w obrębie Bukowina, gmina Kudowa-Zdrój.

    Ww. wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  05.10.2021 r. do 27.10.2021 r.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 18.11.2021 r.               

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 24/2 obręb Bukowina
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.10.2021 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.11.2021 10:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.11.2021 10:24 Usunięto załącznik wykaz zabudowana24-2 zabudowana 2021.doc (Bernadeta Stasiak)
23.11.2021 10:24 Dodano załącznik "wykaz zabudowana24-2 zabudowana 2021.doc" (Bernadeta Stasiak)
23.11.2021 10:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2021 12:11 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)