Bernadeta Stasiak 08.07.2021 10:04

Zarządzenie nr 0050.118.2021

­

Zarządzenie Nr 0050.118.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 305), § 8 ust. 1 uchwały XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków –   zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody         57.621.149,22 zł      
        w tym dochody majątkowe                         9.615.918,11 zł
                     dochody bieżące                            48.005.231,11 zł
2.     wydatki         61.763.800,65 zł
        w tym wydatki majątkowe                 14.359.570,79 zł
                     wydatki bieżące                     47.404.229,26 zł    
3.    deficyt  budżetu    4.142.650,83 zł    


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                                       

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.118.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2021 10:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.07.2021 10:04 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)