Bernadeta Stasiak 28.07.2021 10:25

Zarządzenie nr 0050.129.2021

­

Zarządzenie nr  0050.129.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 22 lipca 2021 r.

    w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 4, położony w budynku przy ul. Fabrycznej 7 wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowiony na działkach  nr 434 i nr 435 (Am-4) o łącznej pow. 0,0385 ha, położony w obrębie Zakrze, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczystą nr SW1K/00056304/7.
2. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku przy ul. Tkackiej 5 wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowiony na działce  nr 335/17 (Am-10) o pow. 0,0179 ha, położony w obrębie Zakrze, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczystą nr SW1K/00059322/0.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.129.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.07.2021 10:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.07.2021 10:25 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)