Arkadiusz Sip 04.03.2021 15:58

S E S J A RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU - 12 marca 2021 roku o godz. 14:00 - Kudowskie Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43

­

O G Ł O S Z E N I E

S E S J A

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU

odbędzie się w dniu 12 marca  2021 roku  o godz. 1400  w   Kudowskim Centrum Kultury i Sportu  przy  ul. Głównej  43 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021-2027.
 2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kudowa-Zdrój dla strefy A ochrony uzdrowiskowej.
 3. w sprawie zmiany uchwały nr XX/120/16 Rady Miejskie Kudowy-Zdroju z dnia 30.05.2016 roku.
 4.  w sprawie zwolnienia z I raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży płatnej do dnia 31 stycznia 2021 r.
 5.  w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/201/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej KudowyZdroju w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy  Kudowa-Zdrój.
 6.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych.
 7.  w  sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/202/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój.
 8.  w sprawie zmiany w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok.
 1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym
 2. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia  radnych
 3. Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
 4. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Kudowy-Zdroju

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:S E S J A RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU - 12 marca 2021 roku o godz. 14:00 - Kudowskie Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.03.2021 15:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.03.2021 15:58 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)