Bernadeta Stasiak 03.07.2020 09:44

Uchwała nr XXI/129/2020

­

UCHWAŁA NR XXI/129/2020
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
dnia 30 czerwca  2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Kudowa-Zdrój  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
                   

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXI/129/2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2020 09:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.07.2020 09:44 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)