Bernadeta Stasiak 13.11.2019 10:01

Zarządzenie nr 0050.245.2019

­

Zarządzenie Nr 0050.245.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 29 października  2019r.

w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości  niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z  późn.  zm.) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§1.

1.    Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka gruntu nr 456 o powierzchni 1,8804 ha, AM-13, obręb Zakrze, gmina Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku,   Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SW1K/00054764/5.

2.    W przedmiocie zbycia nieruchomości opisanej  w ust. 1, została zawarta warunkowa umowa sprzedaży w dniu 07 maja 2019 r. Rep. A nr 2893/2019  w Kancelarii Notarialnej w Kłodzku  przy ul. Okrzei 2A  przed notariuszem mgr Andrzejem Szczęsnym.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy  Burmistrza Miasta  Kudowa-Zdrój.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.245.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.11.2019 10:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.11.2019 10:08 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.11.2019 10:01 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)