Marek Kot 13.11.2019 14:51

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - IR.271.23.2019 z dnia 13-11-2019r.

­

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR.271.23.2019

Kudowa-Zdrój, 13-11-2019 

Kudowa-Zdrój:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 617947-N-2019
Data: 04/11/2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kudowa-Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 89071792900000, ul. ul. Zdrojowa  24, 57-350  Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 661 926, e-mail kudowa@kudowa.pl, faks 748 661 351.
Adres strony internetowej (url): www.kudowa.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-15, godzina: 13:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-19, godzina: 13:00,

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.11.2019r

 

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - IR.271.23.2019 z dnia 13-11-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.11.2019 14:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.11.2019 14:51 Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)