Bernadeta Stasiak 29.10.2019 12:26

Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem na cele rolne, ogrody przydomowe, miejsca postojowe, działalność usługowo-handlową

­

Kudowa-Zdrój 29-10-2019 r.

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24,  wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia: nr 28/2019 - cele rolne i ogrody przydomowe, nr 29/2019 – na miejsca postojowe, nr 30/2019 - na działalność usługowo-handlową.
W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia 29-10-2019 r. do 19-11-2019 r.

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem na cele rolne, ogrody przydomowe, miejsca postojowe, działalność usługowo-handlową
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.10.2019 12:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.10.2019 12:26 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)