Marek Kot 09.09.2019 14:42

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.17.2019 z dnia 09.09.2019r.

­

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

Kudowa-Zdrój, 09-09-2019 r.

Znak sprawy: IR.271.17.2019

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986.)  Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.  „Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju ", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.08.2019 pod numerem 588380-N-2019.


UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta cena najkorzystniejszej oferty wynosząca 271.830,00 zł brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 221 142,55 zł brutto oraz brak jest możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

UZASADNIENIE PRAWNE:

W związku z powyższym wystąpiła przesłanka do unieważnienia postępowania zgodnie z art. Art. 93. ust. 1.  pkt. 4 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986.)

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.17.2019 z dnia 09.09.2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.09.2019 14:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.09.2019 14:42 Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)