Bernadeta Stasiak 08.08.2019 07:50

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie wolnostojącej - ul. Słone 15 obręb Słone

­

Kudowa-Zdrój 06.08.2019 r.

OGŁOSZENIE

       
Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z  2018  r. poz. 2204 z  późn. zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490).

BURMISTRZ  MIASTA  KUDOWA-ZDRÓJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 na  sprzedaż    lokalu  mieszalnego  nr 7,  położonego  w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, na  drugim  piętrze, składającego się  z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o pow.  42,90 m2  i pomieszczenia przynależnego – piwnicy o pow. 10,30 m2  ( łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 53,20 m2)  wraz  ze sprzedażą udziału w  prawie  własności nieruchomości gruntowej, w wysokości 11,15 %,  przy ul. Słone 15,  w  obrębie  Słone, Gmina  Kudowa-Zdrój, działka  numer  626/3 Am-18 o  pow. 1435 m2, księga wieczysta nr SW1K/00057781/1.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Lokal wyposażony jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewania – brak. Okna drewniane do wymiany, podłoga z płyty pilśniowej pokryta wykładzina dywanowa, w łazience  płyta pilśniowa. Lokal do  remontu. Budynek  położony  blisko drogi o dużym natężeniu ruchu samochodów,  posadzki i ściany  piwnic  zawilgocone.
Ponadto informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa   przy  ul. Słone 15, zaciągnęła  kredyt  inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Kłodzku, na  okres 120 miesięcy, w wysokości  125 283,00 zł w  celu sfinalizowania inwestycji – remontu dachu. Uchwała Wspólnoty  Mieszkaniowej nr  6/2017 z dnia 29.12.2017r.. Nabywca wchodzi w zobowiązania Wspólnoty  Mieszkaniowej dotyczącej spłaty zaciągniętego kredytu, w części przypadającej na  nabyty lokal. Zarząd budynkiem sprawuje Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej w Kłodzku spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 29, Kłodzko.

CENA WYWOŁAWCZA  60 000,00 zł

w tym  cena  lokalu 49 614,00 zł, cena  udziału w  prawie  własności 10 386,00 zł.

    Przetarg odbędzie się    12.09.2019 r.  o godz. 9:00  pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości 20% ceny wywoławczej   w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub  przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa-Zdrój  najpóźniej do  06.09.2019 r.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  
    Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.  Termin  wpłaty ceny nieruchomości przez  Nabywcę ustala się  nie  później  niż  24.09.2019 r.
Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  
    Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:
w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
    Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
        Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie wolnostojącej - ul. Słone 15 obręb Słone
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2019 07:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.08.2019 07:50 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)