Arkadiusz Sip 26.07.2019 07:57

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2019

­

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2019

Zarządzenie Nr 0050.138.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gmniny Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.139.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie  określenia zasad zajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój, tj. pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz nieruchomości nie będących drogami wewnętrznymi - na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu

Zarządzenie Nr 0050.140.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gmniny Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.141.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.142.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.143.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie  ustalenia stawki za 1 m2 powierzchni reklamy oraz 1 m2 zajętego gruntu biorąc pod uwagę rzut poziomy obiektu mającego cechy reklamy

Zarządzenie Nr 0050.144.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.145.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.146.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.147.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.148.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.149.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gmniny Kudowa-Zdrój na 2019 rok


Zarządzenie Nr 0050.150.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.151.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.152.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.153.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.154.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.155.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.151.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w sprawie  powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.156.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie  niewyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.157.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie  niewyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.158.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.159.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.160.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.161.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie  powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na paliwo stałe  na ekologiczne źródła ciepła

Zarządzenie Nr 0050.162.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie  powołania zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i do Sentau Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.163.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie  likwidacji drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.164.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie  wyznaczenia na obszarze  Gminy Kudowa-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

Zarządzenie Nr 0050.165.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie Nr 0050.166.2019 Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.168.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie  powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.169.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie  powołania przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój do składu Rady Nadzorczej Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Zarządzenie Nr 0050.170.2019 Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  gminy Kudowa–Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.171.2019 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa –Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.172.2019 Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.173.2019 Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Kudowa–Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.174.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie   niewyrażenia  zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.07.2019 07:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.09.2019 12:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.09.2019 11:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.09.2019 11:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.09.2019 11:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.09.2019 10:56 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.09.2019 11:13 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
02.09.2019 09:30 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
22.08.2019 13:52 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.08.2019 13:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.08.2019 13:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.08.2019 13:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.08.2019 13:33 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.08.2019 08:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.08.2019 13:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.08.2019 13:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.08.2019 13:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.08.2019 13:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.08.2019 13:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.08.2019 13:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.08.2019 13:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.08.2019 12:56 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.08.2019 09:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.08.2019 11:20 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.08.2019 13:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.08.2019 13:02 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.08.2019 12:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.08.2019 12:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.08.2019 10:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.08.2019 09:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.08.2019 09:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
26.07.2019 08:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
26.07.2019 08:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
26.07.2019 08:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
26.07.2019 08:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
26.07.2019 08:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
26.07.2019 08:08 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
26.07.2019 08:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
26.07.2019 07:57 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)