Marek Kot 08.07.2019 14:05

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - OSP.ZP.271.1.2019 z dnia 08-07-2019r.

­

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w  Kudowie-Czermnej

Ul. Bolesława Chrobrego 53 A, 57-350 Kudowa-Zdrój

 

Znak sprawy: OSP.ZP.271.1.2019

Kudowa-Zdrój, 08.07.2019 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z napędem 4x4 dla OSP w Kudowie-Czermnej
",
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 28.06.2019 pod numerem 567054-N-2019.

 

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 08.07.2019 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - Gmina Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój pok. nr 13.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 850 000,00 zł brutto.
  3. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła/y 1 oferta w zamkniętej i opisanej kopercie, którą parafowano i oznaczono następującym numerem:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji w miesiącach

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania f-ry,)

1

MOTO-TRUCK Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 270,

25-116 Kielce

810.570,00

60 dni

36

30 dni

 

Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kudowie-Czermnej.

Andrzej Gala

 

Wyk. w 1 egz. AG/AG

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - OSP.ZP.271.1.2019 z dnia 08-07-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2019 14:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.07.2019 14:05 Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)