Bernadeta Stasiak 02.07.2019 11:04

Uchwała nr X/66/19

­

UCHWAŁA Nr X/66/19
RADY MIEJSKIE KUDOWY – ZDROJU
z dnia 27 czerwca  2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r.  poz. 506) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Nie uwzględnia się skargi Pana /…/  z dnia 12 kwietnia  2019  r. na Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój w sprawie naruszenia przepisu ustawy zobowiązującego do udzielenia pisemnej odpowiedzi na wnioski wysłane pocztą ePUAP.  
2.    Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.

W wykonaniu niniejszej uchwały Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju zawiadomi skarżącego o sposobie załatwienia skargi przez Radę Miejską Kudowy–Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Wojciech Duś

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr X/66/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2019 11:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.07.2019 11:04 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)