Marek Kot 04.06.2019 09:22

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.10.2019 z dnia 04.06.2019r.

­

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

  

 Znak sprawy: IR.271.10.2019

Kudowa-Zdrój, 04.06.2019r. 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

Na podstawie Art. 93. ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju ", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.05.2019 pod numerem 548552-N-2019.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta cena najkorzystniejszej oferty wynosząca 249 690,00 zł brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 221 142,55 zł brutto oraz brak jest możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

UZASADNIENIE PRAWNE:

W związku z powyższym wystąpiła przesłanka do unieważnienia postępowania zgodnie z Art. 93. ust. 1.  pkt. 4 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.10.2019 z dnia 04.06.2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.06.2019 09:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.06.2019 09:22 Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)