Arkadiusz Sip 05.07.2019 13:51

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2019

­

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2019

Zarządzenie Nr 0050.96.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.97.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gmniny Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie Nr 050.98.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenia na raty  należności z tytułu opłat za lokal socjalny

Zarządzenie Nr 0050.99.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości miesięczneej stawki za bezumowne użytkowanie

Zarządzenie Nr 0050.100.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie  powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 0050.101.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.102.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gmniny Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.103.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie  odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.104.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie  zmainy zarządzenia nr 0050.276.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  w sprawie powołania stalej komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat w infrastrukturze komunalnej, powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.105.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie  powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.106.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie  powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium uczniom szczególnie uzdolnionym artystycznie i naukowo oraz przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe

Zarządzenie Nr 0050.107.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie  powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.109.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie  powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.110.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie  przedstawienia raportru o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.111.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie  powołania zespołu wykonującego porozumienie  w zakresie realizacji pakietowego Projektu PPP pn. Budowa mieszkań na wynajem w gminach Ząbkowice Śląskie, Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda w województwie dolnośląskim

Zarządzenie Nr 0050.112.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gmniny Kudowa-Zdrój na 2019 rok


Zarządzenie Nr 0050.113.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie  powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.114.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.115.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości  czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.116.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.117.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.118.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gmniny Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.119.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego za dzierżawione nieruchomości gminne przeznaczone na parkingi i miejsca postojowe

Zarządzenie Nr 0050.120.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.121.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.122.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.123.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stawki rocznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.124.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.125.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności p.o. dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.126.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gmniny Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.127.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.128.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.129.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 0050.130.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.131.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.132.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie  zmiany zarządzenia nr 94/14 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie  wprowadzenia procedury windykacji należności w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.133.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości  czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.134.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.135.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie  rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego i bezumownego korzystania z gruntu

Zarządzenie Nr 0050.136.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie  powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.137.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gmniny Kudowa-Zdrój na 2019 rok


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2019 13:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.08.2019 09:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.08.2019 09:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
25.07.2019 08:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
25.07.2019 08:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
25.07.2019 08:33 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
25.07.2019 08:20 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 12:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 12:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 11:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 11:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 11:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 11:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 11:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 11:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 11:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 10:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 10:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 10:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 09:56 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 09:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 09:33 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 09:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 09:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 09:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 09:11 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 09:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 09:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 08:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 08:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 08:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.07.2019 08:43 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.06.2019 14:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.06.2019 12:45 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.06.2019 12:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.06.2019 12:31 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.06.2019 12:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.05.2019 12:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.05.2019 12:11 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.05.2019 13:08 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.05.2019 12:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.05.2019 12:52 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.05.2019 12:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.05.2019 12:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.05.2019 12:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.05.2019 12:29 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.05.2019 15:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.05.2019 15:12 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.05.2019 14:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.05.2019 13:51 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)