Bernadeta Stasiak 02.05.2019 08:23

Uchwała nr VIII/44/19

­

UCHWAŁA NR VIII/44/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej ”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 30 ust. 1 pkt 3 uchwały nr XXXIX/235/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2017 r. poz. 4463) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Zaapelować do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.

§ 2.

Treść apelu stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.

Treść uchwały przekazuje się także do wiadomości Prezydentowi RP, Posłom i Senatorom z Dolnego Śląska.

§ 4.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr VIII/44/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.05.2019 08:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.05.2019 12:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.05.2019 11:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.05.2019 11:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.05.2019 08:23 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)