Arkadiusz Sip 25.04.2019 10:57

I N F O R M A C J A-wykaz dot. nieodpłatnego przeniesienia na własność lokalu użytkowego nr 11, położonego w budynku przy ul. Zdrojowej 16/XXII wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności ułamkowej części gruntu, oznaczonego geodezyjnie jako działki numer 145/19, 145/52, (AM-4)

­

Kudowa-Zdrój 23.04.2019r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

Działając   na  podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z  późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój, uprzejmie informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w  Kudowie-Zdroju,  przy  ul. Zdrojowej 24, parter, został wywieszony na tablicy  ogłoszeń  wykaz  dot.  nieodpłatnego przeniesienia  na  własność lokalu użytkowego nr 11,  położonego w budynku  przy  ul. Zdrojowej 16/XXII wraz  z nieodpłatnym przeniesieniem prawa  własności ułamkowej części gruntu,  oznaczonego  geodezyjnie jako  działki numer  145/19, 145/52,  (AM-4), o łącznej pow. 2781 m2, położonych w obrębie Zakrze, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie  kłodzkim, województwie dolnośląskim,  na wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju – gminnej  instytucji  publicznej.

 

         W/w wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  26.04.2019 r. do 20.05.2019 r..

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 11.06.2019 r..

 

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

 

 

 

 

 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:I N F O R M A C J A-wykaz dot. nieodpłatnego przeniesienia na własność lokalu użytkowego nr 11, położonego w budynku przy ul. Zdrojowej 16/XXII wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności ułamkowej części gruntu, oznaczonego geodezyjnie jako działki numer 145/19, 145/52, (AM-4)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.04.2019 10:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.04.2019 10:57 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)