Bernadeta Stasiak 19.04.2019 13:34

Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 29.04.2019r.

­

O G Ł O S Z E N I E
S E S J A

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU

odbędzie się w dniu 29 kwietnia  2019 roku  o godz. 1200  w    sali narad  Rady Miejskiej przy  ul. Zdrojowej 27 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Informacja o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego w mieście.
4.    Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr VII/19 z dnia 28.03.2019 r.
5.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    przyjęcia  „Apelu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej”,
b)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
c)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok,
d)    w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych,
e)    w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/142/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
f)    przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie w  Kudowie-Zdroju na lata 2019-2014,
g)    ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
h)    wyboru przedstawiciela gminy Kudowa-Zdrój do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku,
i)    powołania członków Rady Muzeum.
6.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
7.    Sprawozdanie Burmistrz Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
10.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
11.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Kudowy – Zdroju

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 29.04.2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.04.2019 13:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.04.2019 13:34 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)