Arkadiusz Sip 17.04.2019 11:35

I N F O R M A C J A-wykaz dot. działki nr 338/1, (AM-10) o łącznej pow. 25 m2 , położonej w obrębie Zakrze

­

        Kudowa-Zdrój 16.04.2019 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

Działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z  późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24, parter, został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz  dot. działki nr 338/1, (AM-10) o łącznej pow. 25 m2 , położonej w obrębie Zakrze, w gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność Nabywcy, dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział  Ksiąg Wieczystych  prowadzi  księgę wieczystą nr SW1K/00083146/9.

 

W/w wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  16.04.2019 r. do 08.05.2019 r.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 30.05.2019 r.

 

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:I N F O R M A C J A-wykaz dot. działki nr 338/1, (AM-10) o łącznej pow. 25 m2 , położonej w obrębie Zakrze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.04.2019 11:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.04.2019 11:35 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)