Marek Kot 10.04.2019 14:39

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.8.2019 z dnia 10-04-2019r.

­

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.8.2019

Kudowa-Zdrój, 10.04.2019 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonywanie usług polegających na kompleksowym pełnieniu nadzoru inwestorskiego w roku 2019 w gminie Kudowa-Zdrój ", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02-04-2019r. pod numerem 532565-N-2019.

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 10.04.2019 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Informacja o kwotach, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w poszczególnych częściach:

Nr części

Nazwa części

Kwota w zł brutto

Część nr I

Pełnienie nadzoru inwestorskiego pełnieniu nadzoru inwestorskiego w roku 2019 w gminie Kudowa-Zdrój - branża ogólnobudowlana

28 958,19

Część nr II

Pełnienie nadzoru inwestorskiego pełnieniu nadzoru inwestorskiego w roku 2019 w gminie Kudowa-Zdrój - branża instalacje sanitarna

13 636,54

Część nr III

Pełnienie nadzoru inwestorskiego pełnieniu nadzoru inwestorskiego w roku 2019 w gminie Kudowa-Zdrój - branża instalacje elektryczne

10 229,02

Część nr IV

Pełnienie nadzoru inwestorskiego pełnieniu nadzoru inwestorskiego w roku 2019 w gminie Kudowa-Zdrój - branża drogowa

143 302,22

 

 

  1. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania ofert, na niżej wyszczególnione części wpłynęły następujące oferty w zamkniętych i opisanych kopertach, które parafowano i oznaczono numerami:

Nr oferty

Nr Części

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania

Termin płatności faktury - dni

1

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne BUDTRANS Wojciech Thiel, Os. Piastowskie 16/2/15, 57-400 Nowa Ruda

1,9 %

10 363,77

31-12-2019

30

2

1

Nadzory i Doradztwo Inwestycyjne Jarosław Dorociak, ul. Nad Potokiem 48/2, 57-350 Kudowa-Zdrój

2,25%

26 062,37

31-12-2019

30

2

2

Nadzory i Doradztwo Inwestycyjne Jarosław Dorociak, ul. Nad Potokiem 48/2, 57-350 Kudowa-Zdrój

3,50%  

19 091,16

31-12-2019

30

2

3

Nadzory i Doradztwo Inwestycyjne Jarosław Dorociak, ul. Nad Potokiem 48/2, 57-350 Kudowa-Zdrój

4,00%  

16 366,44

31-12-2019

30

2

4

Nadzory i Doradztwo Inwestycyjne Jarosław Dorociak, ul. Nad Potokiem 48/2, 57-350 Kudowa-Zdrój

1,25%  

71 651,11

31-12-2019

30

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.8.2019 z dnia 10-04-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.04.2019 14:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.04.2019 14:39 Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)