Marek Kot 05.04.2019 14:44

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.7.2019 z dnia 05-04-2019r.

­

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.7.2019

Kudowa-Zdrój, 05.04.2019 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa ulic: Lubelskiej, Poznańskiej, Warszawskiej, Chopina i Kombatantów w Kudowie-Zdroju ", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 19-03-2019r. pod numerem 527264-N-2019.

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 05.04.2019 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Informacja o kwotach, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w poszczególnych częściach:

Nr części

Nazwa części

Kwota w zł brutto

Część nr I

Przebudowa ulic:  Poznańskiej, Warszawskiej i Chopina w Kudowie-Zdroju

1 448 406,69

Część nr II

Przebudowa ulic:  Lubelskiej i Kombatantów w Kudowie-Zdroju

1 221 102,33

  1. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania ofert, na niżej wyszczególnione części wpłynęły następujące oferty w zamkniętych i opisanych kopertach, które parafowano i oznaczono numerami:

Nr oferty

Nr Części

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

(m-ce)

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry)

1

1

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. Z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

2 543 098,06

31-12-2019

60

30

1

2

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. Z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

1 996 777,71

od 02-01-2020 do 30-06-2020

60

30

2

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. Z o.o. w Kłodzku, ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko,

1 573 067,10

od 02-01-2020 do 30-06-2020

60

30

3

1

EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

2 147 742,33

31-12-2019

60

30

3

2

EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

1 701 209,23

od 02-01-2020 do 30-06-2020

60

30

4

1

NOWE TECHNOLOGIE Wojciech Aftanas, Myśliszów 3, 58-262 Ostroszowice

2 330 000,00

31-12-2019

60

30

4

2

NOWE TECHNOLOGIE Wojciech Aftanas, Myśliszów 3, 58-262 Ostroszowice

1 825 000,00

od 02-01-2020 do 30-06-2020

60

30

5

1

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA „KRĘŻEL” Reneta Krężel, Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 21A, 57-420 Radków

1 750 410,70

31-12-2019

60

30

5

2

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA „KRĘŻEL” Reneta Krężel, Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 21A, 57-420 Radków

1 370 459,30

od 02-01-2020 do 30-06-2020

60

30

6

1

DROG-BUD Robert Bubiński, ul. Jasna 1a, 57-350 Kudowa-Zdrój

2 196 217,90

31-12-2019

60

30

6

2

DROG-BUD Robert Bubiński, ul. Jasna 1a, 57-350 Kudowa-Zdrój

1 651 976,77

od 02-01-2020 do 30-06-2020

60

30

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.7.2019 z dnia 05-04-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2019 14:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.04.2019 14:44 Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)