Bernadeta Stasiak 05.03.2019 11:18

Zarządzenie nr 0050.46.2019

­

Zarządzenie Nr 0050.46.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 19 – 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) oraz Zarządzenia nr 0050.162.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowa-Zdrój, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa ulic: Matejki, Słowackiego, Moniuszki w Kudowie-Zdroju” – Nr referencyjny zamówienia: IR.271.4.2019 - w zakresie oceny spełniania warunków udziału, badania i oceny ofert, złożenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, w składzie:
1.    Justyna Klich - przewodniczący komisji
2.    Iwona Biernacik - członek komisji
3.    Magdalena Spendowska - członek komisji
4.    Janusz Domałeczny - członek komisji
5.    Marek Kot - sekretarz

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.46.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.03.2019 11:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.03.2019 11:18 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)