Bernadeta Stasiak 20.02.2019 12:10

Zarządzenie nr 0050.41.2019

­

Zarządzenie nr  0050.41.2019
Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju
z dnia 19 lutego 2019 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z  późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)   i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej  nieruchomość, oznaczoną  geodezyjnie jako  działka  numer 249/11,  (AM-9), o  pow. 16 m2, położoną w obrębie Stary Zdrój, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie  kłodzkim, województwie dolnośląskim zabudowaną częścią budynku położonego  przy  ul.  Zdrojowej  50 na rzecz wszystkich właścicieli lokali Wspólnoty  Mieszkaniowej  przy ul. Zdrojowej 50.

 
 § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowy-Zdroju.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.41.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.02.2019 12:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.02.2019 12:10 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)