Bernadeta Stasiak 20.02.2019 12:00

Zarządzenie nr 0050.39.2019

­

Zarządzenie nr 0050. 39 .2019
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie ustalania składu Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie „ Mój dom na medal.”


Na podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018., poz. 994 ze zm.) oraz zarządzenia nr 240/17 Burmistrza Miasta Kudowy- Zdroju  z dnia 14 grudnia 2017 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową ds. oceny zgłoszonych kandydatur oraz przyznania nagród za osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowy- Zdroju w następującym składzie:

1.    Przewodniczący : Aneta Potoczna – Burmistrz Miasta;
2.    Zastępca przewodniczącego:  Zastępca Burmistrza Miasta;
3.    Członek: Sylwia Bielawska – Przewodnicząca Rady Miejskiej Kudowy- Zdroju;
4.    Członek: Ewa Tomaszewska – Przewodnicząca Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej;
5.    Członek: Izabela Bednarek – inspektor miejski ds. architektury i budownictwa;
6.    Członek: Justyna Klich – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju.

§2

Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych kandydatur na podstawie regulaminu określonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kudowy- Zdroju Nr 240/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. i przyzna nagrody właścicielom, współwłaścicielom lub wspólnotom mieszkaniowym, biorąc pod uwagę szczególne osiągnięcia remontowe lub modernizacyjne o istotnym znaczeniu dla ekspozycji budynków, stanowiące cenny obiekt kultury materialnej Miasta Kudowy- Zdroju wart podkreślenia, upowszechniania i ochrony.

§3

Rozwiązanie komisji nastąpi z mocy niniejszego zarządzenia po wypełnieniu przez nią swojego zadania.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.39.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.02.2019 12:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.02.2019 12:00 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)