Bernadeta Stasiak 20.02.2019 09:51

Zarządzenie nr 0050.38.2019

­

Zarządzenie nr 0050.38.2019

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju

z dnia 15 lutego  2019r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z  późn. zm.)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży,  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową, położoną  w obrębie Stary Zdrój , gmina Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, oznaczoną  geodezyjnie jako działka nr 178/27 (AM-8) o pow. 223 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr  SW1K/00077342/8, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kudowa-Zdrój pod zwartą zabudowę mieszkaniową (usługi śródmiejskie, handel, gastronomia, biura, mieszkalnictwo).

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowy-Zdroju.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.38.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.02.2019 09:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.02.2019 09:51 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)