Arkadiusz Sip 13.02.2019 13:13

I N F O R M A C J A-wykaz dot. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, w Kudowie-Zdroju: ul. Łąkowa 4/2, ul. Łąkowa 15/10, ul. Łąkowa 20/10,ul. Łąkowa 11/8.

­

Kudowa-Zdrój 12.02.2019 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

Działając   na  podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z  późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w  Kudowie-Zdroju  przy  ul. Zdrojowej 24, parter został wywieszony na tablicy  ogłoszeń  wykaz  dot.  sprzedaży  lokali  mieszkalnych na rzecz  najemców, w Kudowie-Zdroju:

 

  1. ul. Łąkowa 4/2
  2. ul. Łąkowa 15/10
  3. ul. Łąkowa 20/10
  4. ul. Łąkowa 11/8.

 

 

         W/w wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  13.02.2019 r. do 07.03.2019 r.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 29.03.2019 r.

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:I N F O R M A C J A-wykaz dot. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, w Kudowie-Zdroju: ul. Łąkowa 4/2, ul. Łąkowa 15/10, ul. Łąkowa 20/10,ul. Łąkowa 11/8.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.02.2019 13:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.02.2019 13:13 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)