Arkadiusz Sip 12.02.2019 13:40

I N F O R M A C J A-wykaz dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Słonecznej 3/10 w Kudowie-Zdroju, który będzie przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy.

­

Kudowa-Zdrój 08.02.2019r.

 

I N F O R M A C J A

 

Działając   na  podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z  późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w  Kudowie-Zdroju  przy  ul. Zdrojowej 24, parter, został wywieszony na tablicy  ogłoszeń  wykaz  dot.  sprzedaży  lokalu  mieszkalnego, położonego przy  ul. Słonecznej  3/10  w  Kudowie-Zdroju, który  będzie przedmiotem sprzedaży  na  rzecz  najemcy.

 

         W/w wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  08.02.2019 r. do 02.03.2019 r.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 25.03.2019 r.

Aneta Potoczna
Burmistrz Miasta

 

 

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:I N F O R M A C J A-wykaz dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Słonecznej 3/10 w Kudowie-Zdroju, który będzie przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.02.2019 13:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.02.2019 13:40 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)