Marek Kot 28.01.2019 12:20

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 r.

­

Plan Postępowań Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

na rok budżetowy 2019

sporządzony na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Orientacyjna
wartość zamówienia
(w zł netto)

Przewidywany tryb
lub inna  procedura
udzielenia zamówienia

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym
lub miesięcznym

1

Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III.
 

Robota budowlana

301 945,53

p.nieograniczony

I

2

Przebudowa ulic Słowackiego, Matejki i Moniuszki w Kudowie-Zdroju w ramach projektu "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w w Kudowie-Zdroju"

Robota budowlana

1 694 121,20

p.nieograniczony

I

3

Budowa placu do gry w bule  w ramach projektu "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w w Kudowie-Zdroju"

Robota budowlana

33 469,16

p.nieograniczony

I

4

Przebudowa ulic: Chopina, Lubelskiej, Poznańskiej, Warszawskiej oraz remont i przebudowa części ul. Kombatanów w ramach projektu "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju"

Robota budowlana

2 170 332,52

p.nieograniczony

I

5

Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Kombatanów w Kudowie-Zdroju w ramach projektu "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju"

Robota budowlana

179 790,69

p.nieograniczony

I

6

Budowa ścieżek rowerowych typu singletrack wraz z oznakowaniem w ramach projektu "Singletrack - Orlicko- Kłodzko"

Robota budowlana

586 666,67

p.nieograniczony

I

7

Budowa placu zabaw "Pogodny zakątek" oraz doposażenie przyszkolnego placu zabaw przy ul. Pogodnej w ramach Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2019 rok.

Robota budowlana

48 780,49

p.nieograniczony

I

8

Dostawa i instalacja sprzętu do multimedialnych pokazów plenerowych

Dostawa

250 000,00

p.nieograniczony

III

9

Dostawa materiału roślinnego

Dostawa

148 148,15

p.nieograniczony

I

10

Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe Urzędu miasta w Kudowie-Zdroju w 2019 r.

Dostawa

146 809,35

p.nieograniczony

I/1

11

Konserwacja oświetlenia drogowego i parkowego

Usługa

97 560,98

p.nieograniczony

I

12

Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych z Gminy Kudowa - Zdrój (2020)

Usługa

406 504,07

p.nieograniczony

III

13

Ubezpieczenie majątku i OC Gminy Kudowa-Zdrój wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami kultury na lata 2020-2021

Usługa

460 000,00

p.nieograniczony

X-XI

14

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój

Usługa

713 640,00

p.nieograniczony

V-VI

15

Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych z Gminy Kudowa - Zdrój (od 01.03.2019 do końca roku)

Usługa

332 358,93

p.nieograniczony

I

16

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kudowa-Zdrój

Dostawa

352 845,53

p.nieograniczony

III

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Burmistrz

Aneta Potoczna

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.01.2019 12:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.01.2019 12:20 Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)