Bernadeta Stasiak 24.01.2019 14:35

Zarządzenie nr 0050.15.2019

­

ZARZĄDZENIE Nr 0050.15.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 16 stycznia  2019 roku

w sprawie: określenia zasad korzystania ze świetlic gminnych

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.   Dz.U. z 2018 r. poz. 994 późn. zm.) zarządza się co następuje :

§ 1

1.    Ustala się odpłatność za  wynajęcie od gminy świetlic położonych przy ul Brzozowie 17 , ul. Poznańskiej 2 i ul.ks J.Popiełuszki  4 w celu zorganizowania imprez rozrywkowych . Opłata wynosi 200 zł netto za wynajęcie wyżej wymienionych świetlic na czas od 1 godziny do 12 godzin  oraz 400 zł netto za wynajęcie na czas od 12 godzin do 24 godzin . Opłatę tę stosuje się do osób fizycznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
2.    Organizator imprez, o których mowa w ust.1, ponosi koszty zużycia mediów  w wysokości wskazanej przez liczniki mediów.
3.    Rozliczenia stanu liczników dokonuje gospodarz świetlicy .

§ 2

Podstawą wniesienia opłaty jest faktura VAT wystawiona przez Gminę Kudowa-Zdrój .

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 61/2014 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic gminnych.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.15.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.01.2019 14:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.01.2019 14:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.01.2019 14:35 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)