Bernadeta Stasiak 24.01.2019 09:59

Zarządzenie nr 0050.17.2019

­

Zarządzenie Nr 0050.17.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 16 stycznia 2019 r.


w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości  niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z  późn.  zm.) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

§1.

1.    Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka gruntu nr 698/20 o powierzchni 1,0832 ha, AM-7, obręb Słone, gmina Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, objętej księgą wieczystą SW1K/00061790/8.

2.    W przedmiocie zbycia nieruchomości opisanej  w ust. 1, została zawarta warunkowa umowa sprzedaży w dniu 10 stycznia 2019 r. Rep. A nr 143/2019  w Kancelarii Notarialnej w Kłodzku  przy ul. Okrzei 2A  przed notariuszem mgr Andrzejem Szczęsnym.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowy-Zdroju.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.17.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.01.2019 09:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.01.2019 09:59 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)