Bernadeta Stasiak 15.01.2019 14:41

Zarządzenie nr 0050.14.2019

­

                       Zarządzenie nr 0050.14.2019                      
  Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
         z dnia 15 stycznia 2019r.      
 

w sprawie umorzenia odsetek z tytułu opóźnienia

Na podstawie § 3 ust. 1 i 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Działając na wniosek /.../ zam. 57-350 Kudowa-Zdrój ul. /.../ z dnia 15.11.2018r. wyrażam zgode na umorzenie odsetek z tytułu opóźnienia w kwocie 26,91 zł od wpłaty dokonanej dnia 15.11.2018r. w kwocie 200,00 zł na poczet odszkodowania za akt wandalizmu w Parku Zdrojowym.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmisrz

Aneta Potoczna

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.14.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.01.2019 14:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.01.2019 14:41 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)