Bernadeta Stasiak 07.01.2019 08:20

Zarządzenie nr 0050.3.2019

­

Zarządzenie nr 0050.3.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia  2 stycznia 2019 roku

 
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 3 pkt 2 uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok  zarządzam co  następuje:

 
§ 1

 
Zaciąga się  kredyt krótkoterminowy w Banku Spółdzielczym w Kłodzku Filia Kudowa-Zdrój w rachunku bieżącym w kwocie 2.000.000,00 złotych  ( słownie: dwa miliony złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok.

§ 2

Zabezpieczenie zaciągniętego kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3

 Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.3.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2019 08:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.01.2019 08:20 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)