Arkadiusz Sip 14.01.2019 15:21

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2019

­

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2019

Zarządzenie nr  0050.1.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  2 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie nr  0050.2.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  2 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki

Zarządzenie nr  0050.3.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  2 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy

Zarządzenie nr  0050.4.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr  0050.5.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  7 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie nr  0050.6.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  8 stycznia 2019 r. w sprawie odmowy umorzenia należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

Zarządzenie nr  0050.7.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  8 stycznia 2019 r. w sprawie odmowy umorzenia należności z tytułu odsetek  za opóźnienie w płatnosci bezumownego  użytkowania nieruchomości i czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr  0050.8.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr  0050.9.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój ze składu Rady Nadzorczej Basenu "Wodny Świat" sp. z o.o.

Zarządzenie nr  0050.10.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój do składu Rady Nadzorczej Basenu "Wodny Świat" sp. z o.o.

Zarządzenie nr  0050.11.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój do składu Rady Nadzorczej Basenu "Wodny Świat" sp. z o.o.

Zarządzenie nr  0050.12.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr  0050.13.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr  0050.14.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  15 stycznia 2019 r. w sprawie umorzenia odsetek z tytułu opóźnienia

Zarządzenie nr  0050.15.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  16 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic gminnych

Zarządzenie nr  0050.16.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  16 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie nr  0050.17.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  16 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.18.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  16 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.19.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  16 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.20.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  18 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności p.o. dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr  0050.21.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.22.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  28 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.23.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie Nr  0050.24.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych


Zarządzenie nr 0050.25.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 05 lutego  2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 0050.26.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 05 lutego  2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 0050.27.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 05 lutego  2019 r. w sprawie ustalenia wysokości naklezności za przejazd mężczyzn i kobiet wezwanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku podczas kwalifikacji wojskowej w 2019 roku

Zarządzenie nr  0050.28.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  7 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.29.2019 Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju z dnia  08 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr 0050.30.2019 Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 0050.31.2019 Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju z dnia 11   lutego 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 0050.32.2019 Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju z dnia 11   lutego 2019 r. w sprawie: omowy umorzenia należności z tytułu opłat za media i czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 0050.33.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 lutego  2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

Zarządzenie nr  0050.34.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  13 lurtego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr  0050.35.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  13 lurtego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 0050.36.2019 Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój.

Zarządzenie nr 0050.37.2019 Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju z dnia 15 lutego 2019 r.w sprawie sprzedaży stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

Zarządzenie nr 0050.38.2019 Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju z dnia 15 lutego 2019 r.w sprawie sprzedaży stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

Zarządzenie nr 0050.39.2019 Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju z dnia 15 lutego 2019 r.w sprawie ustalenia składu Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie "Mój dom na medal"

Zarządzenie nr 0050.40.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 19 lutego  2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

Zarządzenie nr 0050.41.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 19 lutego  2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 0050.42.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 21 lutego  2019r. w sprawie powołania zastępcy burmistrza

Zarządzenie nr 0050.43.2019 Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.44.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  25 lurtego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie nr  0050.45.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  27 lurtego 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów  komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie nr  0050.46.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  28 lurtego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.01.2019 15:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.01.2020 10:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.03.2019 11:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.03.2019 11:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.03.2019 11:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.03.2019 10:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
26.02.2019 08:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
26.02.2019 08:11 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.02.2019 13:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.02.2019 12:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.02.2019 12:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.02.2019 12:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.02.2019 11:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.02.2019 11:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.02.2019 11:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.02.2019 11:19 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.02.2019 11:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.02.2019 10:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.02.2019 10:44 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.02.2019 10:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.02.2019 10:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.02.2019 10:11 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.02.2019 10:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.02.2019 09:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.02.2019 07:53 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
15.02.2019 12:38 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
12.02.2019 12:16 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
05.02.2019 13:49 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
24.01.2019 14:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.01.2019 14:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.01.2019 10:20 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.01.2019 10:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.01.2019 09:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.01.2019 09:11 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.01.2019 09:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.01.2019 14:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.01.2019 14:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.01.2019 14:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.01.2019 14:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.01.2019 14:19 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.01.2019 14:15 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.01.2019 08:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.01.2019 08:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.01.2019 08:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.01.2019 08:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.01.2019 08:26 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.01.2019 08:20 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.01.2019 08:15 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.01.2019 15:21 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)